Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, predsjednica Republike Hrvatske donosi odluku o proglašenju Zakona o slatkovodnom ribarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. lipnja 2019.

 

OPĆE ODREDBE

Ovim Zakonom uređuje se racionalno i održivo upravljanje ribljim fondom kopnenih ribolovnih voda temeljeno na znanstvenim i stručnim spoznajama iz područja ihtiologije i ekologije kopnenih voda, nadležna tijela i njihove zadaće, način i uvjeti obavljanja ribolova, praćenje ulova kroz njegovu sljedivost na tržištu sukladno Zajedničkoj ribarstvenoj politici Europske unije u dijelu tržišta proizvoda ribarstva, prikupljanje podataka, nadzor i inspekcija, prekršajne odredbe, kao i druga pitanja bitna za slatkovodno ribarstvo.

Još nas nekoliko dana dijeli od stupanja na snagu odredbi iz Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, a i dalje je mnogo pitanja.

Za Vas smo pripremili odgovore na najčešća:

U sklopu redovnih nadzornih aktivnosti ovlašteni službenici Ministarstva financija, Porezne i Carinske uprave provodit će nadzore fiskalizacije od 13. – 19.6.2019. godine na cijelom području Republike Hrvatske s ciljem sprečavanja sive ekonomije te zaštite Državnog proračuna i poreznih obveznika koji uredno ispunjavaju svoje porezne obveze.

Nadzornim aktivnostima bit će obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju djelatnost:

- G 47.1 – Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama,
- I 56.30 – Djelatnost pripreme i usluživanja pića i 
- N 77.11 – Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije

Od 1. prosinca 2018. godine počela je djelomična primjena Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine broj 94/18).

eRačun time postaje obvezom za komunikaciju s državom u postupcima javne nabave sukladno odredbama Direktive 2014/55/EU, a od 1. srpnja 2019. godine počinje njegova puna primjena što znači da svi računi prema javnim naručiteljima iz postupka javne nabave, moraju biti elektronički računi, a izdavatelji računa više ne smiju izdavati račune na papiru.

U sklopu redovnih nadzornih aktivnosti ovlašteni službenici Ministarstva financija, Porezne i Carinske uprave provodit će nadzore fiskalizacije od 6. – 12.6.2019. godine na cijelom području Republike Hrvatske s ciljem sprečavanja sive ekonomije te zaštite Državnog proračuna i poreznih obveznika koji uredno ispunjavaju svoje porezne obveze.

Nadzornim aktivnostima bit će obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju djelatnost:

- G 45.2 – Održavanje i popravak motornih vozila,
- I 56.2 – Djelatnost keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja pića i
- H 49.32 – Taksi služba.