Obavještavamo vas da su Zagrebačka banka i Hrvatska obrtnička komora (HOK) potpisale novi ugovor o poslovnoj suradnji kojim se hrvatskim obrtnicima i u 2017. godini omogućava povoljnije kreditiranje. 

Ova suradnja članovima HOK-a omogućuje povoljnije kratkoročne kredite namijenjene financiranju obrtnih sredstava te dugoročne namijenjene financiranju trajnih obrtnih sredstava.

Kamatne stope tako su u prosjeku povoljnije za više od tri postotna poena od standardne ponude, ovisno o vrsti kredita.

Obrtnici koji su obveznici poreza na dobit u 2017. godini ukoliko to žele, mogu pod određenim uvjetima preći na utvrđivanje dobiti prema novčanom načelu (načelu blagajne) koje se primjenjuje kod obveznika poreza na dohodak.

Za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2017. poreznu osnovicu prema novčanom može utvrditi:
• porezni obveznik koji u prethodnom poreznom razdoblju (2016.) nije ostvario prihode veće od 3.000.000,00 kuna te ako
• dostavi izjavu o promjeni načina utvrđivanja porezne osnovice Poreznoj upravi do 15. siječnja tekuće godine, a iznimno u 2017. godini do 31. siječnja 2017.

Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama broj 3/2017 od 11.01.2017. objavljena Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_123.html ).

Ovom izmjenom za godinu dana, tj. do 01.01.2018. je produljeno oslobođenje od plaćanja cijene obrtnice za novootvorene obrte.

Molimo Vas da obratite pozornost na informaciju i materijale u prilogu vezane uz organizaciju sufinanciranog nastupa članova Hrvatske obrtničke komore na 20.  Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2017. godine koji će se održati od 04.-08.04.2017.  godine.

Kako bi se članovima Hrvatske obrtničke komore pružila prilika kvalitetno prezentirati svoje proizvode i usluge, uz što manje troškova nastupa, sufinanciranje nastupa je u 2017. godini podignuto na razinu 70% sufinanciranja standardno uređenog izložbenog prostora.

Poziv na predavanje o Podmjeri 6.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima – kako uspješno povući sredstva

Dana 13. siječnja 2017. (petak) u 19 sati, u Općini Nuštar predavanje na temu ''Podmjera 6.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima – kako uspješno povući sredstva'' će održati dr. sc. Mirko Pešić, specijalist za EU projekte.
Pozivaju se sve zainteresirane osobe, OPG-i, d.o.o. i obrti da prisustvuju predavanju, te uspješno povuku sredstva koja su na raspolaganju kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.
Predavanje će se održati u petak, 13. siječnja 2017. u 19 sati u Općini Nuštar.