Ovim putem Vas obavještavamo da je Erste Banka u suradnji sa HBOR-om sklopila dvije nove linije financiranja i to:

1. KREDITU ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA (OBRTNA SREDSTVA)

Krajnji korisnik: mikro, mali i srednji poduzetnik
Namjena: Financiranje ulaganja u obrtna sredstva malih i srednjih korisnika
Maksimalni iznos kredita: do 8 mio HRK
Valuta kredita: Isključivo HRK
Kamatna stopa za klijenta: Fiksna i iznosi 4,5%
Naknada: 1,00%
Ročnost i način otplate: do 7 godina, mjesečne rate


2. KREDITA ZA INVESTICIJSKA ULAGANJA

Krajnji korisnik: mikro, mali i srednji poduzetnik
Namjena: Financiranje projekata malih i srednjih korisnika
Maksimalni iznos kredita: do 8 mio HRK
Valuta kredita: Isključivo HRK
Kamatna stopa za klijenta: Fiksna i iznosi 4,0%
Naknada: 1,00%
Ročnost i način otplate: do 12 godina, mjesečne rate

Napomena: Sredstva iz navedene linije financiranje su ograničena te će se po isteku odobrene kvote ista zatvoriti!!!

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je u okviru Poduzetničkog impulsa 2015. Javni poziv "Revitalizacija poslovnih prostora" – Drugi krug. Prioritet ovog Javnog poziva je jačanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika i poticanje njihovog rasta i razvoja. Cilj Poziva je stavljanje u funkciju poslovnih prostora u državnom vlasništvu i vlasništvu jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave. U proračunu Ministarstva za ovu namjenu u prvom krugu planirano je ukupno 4.437.500,00 kuna, a intenzitet potpore može iznositi do 100% od ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projektnog prijedloga. Ovaj Javni poziv namijenjen je mikro i malim poduzetnicima sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna, a najviši 50.000,00 kuna. Prijave se zaprimaju isključivo od 28. 9. 2015. do 19. 10. 2015. godine.

Obavještavamo Vas da će se sljedeći Ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza  “Upravitelj prijevoza“ održati u subotu 24. listopada 2015.g. u Zagrebu.Ovisno o intenzitetu prijave, postoji mogućnost održavanja ispitnog roka i u nedjelju, 25. listopada 2015. Prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka, tj. do 9. listopada 2015.g.

Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama broj 94 od 2. rujna 2015. objavljena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta, koja će se primjenjivati od 1. listopada 2015. godine.

Odluku možete pronaći na http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_94_1822.html .

Pozivamo Vas da sudjelujete na 21. međunarodnom sajmu poljoprivrede, prehrane, hortikulture, ribolova, lovstva, ekologije, seoskog turizma i obnovljivih izvora energije Agro Zemlja 2015. koji će se održati od 9. do 11. listopada tradicionalno u Bizovačkim toplicama u organizaciji tvrtke Katava d.o.o.

Ovogodišnji sajam posebnu pozornost želi usmjeriti na važnost obrtništva i malog poduzetništva kao temelja izlaska iz ekonomske krize, i mogućnosti razvoja obrtništva i malog poduzetništva.