Međunarodna energetska konferencija već sedmu godinu zaredom ima za cilj promjenu javne percepcije o mogućnostima proizvodnje energije iz biomase. U svjetlu zimskog energetskog paketa Europske komisije, koji uključuje izmijenjenu Direktivu o OIE, u zagrebačkom hotelu Westin će se 24.2.2017. raspravljati o daljnjem razvoju tržišta bioenergije.

Očekivanih
preko 200 sudionika na ovom tradicionalno dobro posjećenom skupu očekuje još dinamičniji i bogatiji program, posebice vezano uz rasprave o novom energetskom paketu EU. Osnovni je cilj konferencije utvrditi trendove, upoznati nove tehnologije i inovacije, ali i odgovornost za provođenje postojećih i donošenje novih zakonskih okvira u RH, kako bi se u konačnici povećalo iskorištavanje obnovljivih izvora energije iz drvne biomase.

otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=4645

Tema savjetovanja je: Nacrt Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Više od 2000 sudionika prisustvovalo je jednom od  50 događaja za vrijeme međunarodnog tjedna braka od 7. - 14.2. 2016. koji se odvijao u 16 hrvatskih gradova.

Želja nam je vidjeti još veći broj gradova u kojima će se priključiti pojedinci, mali obrtnici i kompanije, neprofitne udruge, vjerske zajednice i vladine agencije s programima koji povećavaju kvalitetu bračnih odnosa i njihovog pozitivnog utjecaja na obitelj i društvo.

Studije pokazuju da povećanjem kvalitete bračnih odnosa parovi provode manje dana na bolovanju, društveno su aktivni jer su skloniji volontiranju, manje su skloni depresiji te su generalno boljeg fizičkog i psihofizičkog stanja. U isto vrijeme, zdravi brakovi najbolje su okruženje za odrastanje djece i njihov razvoj, što potvrđuju i mnoge studije.

Obavještavamo vas da su Zagrebačka banka i Hrvatska obrtnička komora (HOK) potpisale novi ugovor o poslovnoj suradnji kojim se hrvatskim obrtnicima i u 2017. godini omogućava povoljnije kreditiranje. 

Ova suradnja članovima HOK-a omogućuje povoljnije kratkoročne kredite namijenjene financiranju obrtnih sredstava te dugoročne namijenjene financiranju trajnih obrtnih sredstava.

Kamatne stope tako su u prosjeku povoljnije za više od tri postotna poena od standardne ponude, ovisno o vrsti kredita.

Obrtnici koji su obveznici poreza na dobit u 2017. godini ukoliko to žele, mogu pod određenim uvjetima preći na utvrđivanje dobiti prema novčanom načelu (načelu blagajne) koje se primjenjuje kod obveznika poreza na dohodak.

Za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2017. poreznu osnovicu prema novčanom može utvrditi:
• porezni obveznik koji u prethodnom poreznom razdoblju (2016.) nije ostvario prihode veće od 3.000.000,00 kuna te ako
• dostavi izjavu o promjeni načina utvrđivanja porezne osnovice Poreznoj upravi do 15. siječnja tekuće godine, a iznimno u 2017. godini do 31. siječnja 2017.