HOK pita zašto nema rješenja za obrtničke kredite u „švicarcima“

Zagreb, 27. siječnja 2015. - Hrvatska obrtnička komora podržava mjeru Vlade RH, kojom se kroz fiksiranje tečaja švicarskog franka pomaže građanima koji imaju kredite u „švicarcima“.  Međutim, gdje su tu obrtnici i poduzetnici, koji također imaju takve kredite?, pitaju se u HOK-u te naglašavaju da se i dalje ne vodi briga o obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima koji bi trebali ovu državu izvući iz krize.

Hrvatski obrtnici imat će i u 2015. mogućnost povoljnijeg kratkoročnog i dugoročnog kreditiranja temeljem ugovora o poslovnoj suradnji koji su potpisali Hrvatska obrtnička komora i Zagrebačka banka.

Članovima HOK-a kratkoročni krediti s povoljnijom kamatnom stopom odobravat će se za financiranje sezonskih poslova kao i ugovorenih poslova za isporuku roba ili usluga te financiranje potreba za obrtnim sredstvima, a dugoročni krediti mogu imati namjenu za financiranje trajnih obrtnih sredstava. Uz kredite uz valutnu klauzulu u ponudi je i mogućnost kunskih kredita.

UVJETI ZA PRISTUPANJE MAJSTORSKOM ISPITU

(1) Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje nakon položenog pomoćničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.

(2) Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje nakon završetka neodgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja, opće srednjoškolskog obrazovanja ili obrazovanja u umjetničkim srednjim školama, imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.

UVJETI ZA PRISTUPANJE ISPITU STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI

  • ispitu o stručnoj osposobljenosti može pristupiti osoba s najmanje završenom osnovnom školom prema programima objavljenim u (N.N. br. 68/2008.)
DOKUMENTI KOJI SE MORAJU PRILOŽITI UZ PRIJAVNICU - (kopije)
  • svjedodžba o završenoj školi
  • rodni list, tj  izvod iz matične knjige rođenih
  • domovnica ili rješenje o dokazu državljanstva (za strane državljane)         

Obavještavamo Vas da je u NN 151/2014 objavljena Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju obrtnice za period od  2. 1. 2015. do 1. 1. 2016. godine pri čemu se fizička osoba oslobađa plaćanja utvrđene cijene za izdavanje, a Odluka stupa na snagu 2. siječnja 2015. godine.

Odnosno iznimno nastavlja se period oslobođenja plaćana cijene obrtnice.

Troškovi rješenja otvaranja obrta i nadalje iznose oko 200,00 +70,00 =270,00 kn, a svi ostali troškovi ovise o djelatnosti kojom se obrtnik želi baviti.