Poštovani,

Nastavno na poslanu obavijest o pokretanju postupka izmjena Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistriranih djelatnosti i zamolbu za dostavu prijedloga, obavještavamo Vas da je s Carinskom upravom dogovoreno da se nastave aktivnosti prijava slučajeva neregistriranih djelatnosti. Stoga, ukoliko imate saznanja ili dobijete prijavu od obrtnika, molimo da podatke o obavljanju neregistrirane djelatnosti dostavite na adresu:

Ministarstvo financija
Carinska uprava – Sektor za nadzor
Alexandera von Humboldta 4a
10000 Zagreb

Ministarstvo poduzetništva i obrta danas je objavilo javni poziv „Stipendiranje učenika za obrtnička zanimanja“, kojim se na raspolaganje stavlja 9 milijuna kuna. Javni poziv namijenjen je učenicima srednjih škola, koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta

Prijave se zaprimaju od 01.09.2015. godine do 30.09.2015. godine, a visina potpore će iznositi 750 kuna mjesečno po učeniku za školsku godinu 2015./2016. U proračunu Ministarstva poduzetništva i obrta planirano je ukupno 9.000.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Otvorenog javnog poziva. Intenzitet potpore je 100%, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima u dva obroka:

-                    I razdoblje: rujan - prosinac 2015. godine,

-                    II razdoblje: siječanj - kolovoz 2016. godine.

Ministarstvo poduzetništva i obrta otvorilo je drugi krug javnih poziva za sufinanciranje projekata poduzetnika i obrtnika iz programa Poduzetnički impuls 2015. ukupne vrijednosti gotovo 14 milijuna kuna namijenjenih jačanju konkurentnosti prerađivačke industrije, jačanju konkurentnosti uslužnih djelatnosti te sudjelovanju poduzetnika i obrtnika na inozemnim sajmovima.

Za jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije u novom je krugu natječaja osigurano 8,37 milijuna kuna, a poduzetnici mogu ostvariti potporu od 50 tisuća do 400 tisuća kuna.

Obavještavamo vas da je produžen rok obveze za vođenje poslova ZNR do 31. prosinca 2015.

Na traženje Hrvatske Obrtničke Komore Ministarstvo rada i mirovinske skrbi donijelo je izmjenu i dopunu Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu objavljeno u NN. 72/2015.

Izmjene se odnose na prihvaćanju zahtjeva kojim se uvažavaju opravdane okolnosti te su poslodavci obvezni obavljanje poslova zaštite na radu uskladiti s odredbama  Pravilnika do 31. prosinca 2015.

Ujedno omogućuje se u uvjetima kada poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika i ne može organizirati obavljanje poslova zaštite na radu, jer kod poslodavca nema radnika koji ispunjava uvjete za obavljanje tih poslova, traženo vođenje poslova ugovoriti s ovlaštenom osobom za vođenje poslova zaštite na radu.

Broj : 16-1250-4135-80-2015

Zagreb, 15. lipnja 2015.

Predmet : Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, s konačnim prijedlogom zakona, javno savjetovanje

                 Dugogodišnja traženja struke, naročito trgovaca i ugostitelja s nizom opetovanih zahtjeva i zaključaka sa susreta i kongresa napokon dolaze u realizaciju.

Poštovani,

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 225. sjednici održanoj 23. travnja 2015. godine usvojila Nacionalni program reformi, gdje se uz ostalo želi rasteretiti gospodarstvo smanjenjem različitih davanja. Između ostalih i naknada za

- edukacije o higijeni osoblja koje rade u neposrednom kontaktu s hranom

-  i zdravstvene preglede na kliconoštvo osoba koje trebaju biti pod zdravstvenim nadzorom, oba u nadležnosti Ministarstva zdravlja.