U sklopu redovnih nadzornih aktivnosti ovlašteni službenici Ministarstva financija, Porezne i Carinske uprave provodit će nadzore fiskalizacije od 9. – 15.5.2019. godine na cijelom području Republike Hrvatske s ciljem sprečavanja sive ekonomije te zaštite Državnog proračuna i poreznih obveznika koji uredno ispunjavaju svoje porezne obveze.

Nadzornim aktivnostima bit će obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju djelatnost:

- H 49.39 – Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n.,
- I 56.10 – Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane i
- G 47.77 – Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama.  

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.21. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora« (Narodne novine broj 38/19), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje NATJEČAJ - Ministarstvo poljoprivrede-za dodjelu potpore u okviru mjere I.21. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora«.

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18) ministar poljoprivrede donosi Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava - tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Na temelju članka 37. stavka 6. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« br. 82/13, 148/13 i 115/18) ministar poljoprivrede donosi Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi.

Pravilnik je objavljen u Narodni novinama broj 44/19, a stupa na snagu 08.05.2019.

U Pravilniku o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (»Narodne novine« br. 96/15 i 101/18) u članku 3. stavku 1. točka r) farme krznaša briše se.

Dosadašnje točke s) i t) postaju točke r) i s).

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18) ministar poljoprivrede donosi Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. Godine.

Pravilnik je objavljen u NN 44/19, a stupio je na snagu 01.05.2019.

OPĆE ODREDBE

Ovim se Pravilnikom propisuje detaljna provedba državne potpore u okviru Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Program), donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/18-04/211; urbroj: 50301-25/27-18-2; od 2. kolovoza 2018. godine.