Predmet Poziva je ulaganje u provedbu novih rješenja – inovativnih proizvoda/usluga 1 MSP-ova u S3 područjima (zdravlje i kvaliteta života, energija i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost, hrana i bio ekonomija) putem ulaganja u inovacije procesa i/ili organizaciju poslovanja. Svrha Poziva je podržati ulaganje MSP-ova koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja. Ukupna raspoloživa sredstva u okviru Poziva iznose 634.000.000,00 HRK, za razdoblje 2014. – 2020. Raspoloživa sredstva po prijavitelju su u rasponu od 750.000,00 do 20.000.000,00 HRK.

U sklopu redovnih nadzornih aktivnosti ovlašteni službenici Ministarstva financija, Porezne i Carinske uprave provodit će nadzore fiskalizacije od 4. – 10.7.2019. godine na cijelom području Republike Hrvatske s ciljem sprečavanja sive ekonomije te zaštite Državnog proračuna i poreznih obveznika koji uredno ispunjavaju svoje porezne obveze.

Nadzornim aktivnostima bit će obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju djelatnost:

- G 47.71 – Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama,
- H 49.39 – Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n.,
- I 55.20 – Odmarališta i slični objekti za kraći odmor.

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, predsjednica Republike Hrvatske donosi odluku o proglašenju Zakona o slatkovodnom ribarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. lipnja 2019.

 

OPĆE ODREDBE

Ovim Zakonom uređuje se racionalno i održivo upravljanje ribljim fondom kopnenih ribolovnih voda temeljeno na znanstvenim i stručnim spoznajama iz područja ihtiologije i ekologije kopnenih voda, nadležna tijela i njihove zadaće, način i uvjeti obavljanja ribolova, praćenje ulova kroz njegovu sljedivost na tržištu sukladno Zajedničkoj ribarstvenoj politici Europske unije u dijelu tržišta proizvoda ribarstva, prikupljanje podataka, nadzor i inspekcija, prekršajne odredbe, kao i druga pitanja bitna za slatkovodno ribarstvo.

Još nas nekoliko dana dijeli od stupanja na snagu odredbi iz Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, a i dalje je mnogo pitanja.

Za Vas smo pripremili odgovore na najčešća:

U sklopu redovnih nadzornih aktivnosti ovlašteni službenici Ministarstva financija, Porezne i Carinske uprave provodit će nadzore fiskalizacije od 13. – 19.6.2019. godine na cijelom području Republike Hrvatske s ciljem sprečavanja sive ekonomije te zaštite Državnog proračuna i poreznih obveznika koji uredno ispunjavaju svoje porezne obveze.

Nadzornim aktivnostima bit će obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju djelatnost:

- G 47.1 – Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama,
- I 56.30 – Djelatnost pripreme i usluživanja pića i 
- N 77.11 – Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije