U prilogu Vam dostavljamo obavijest Ministarstva poljoprivrede o produljenju roka za ovjeru Knjige evidencije utroška brašna (KEUB) do 31.siječnja 2017. 

Predmet: Pekarstvo, ovjera knjige evidencije utroška brašna (KEUB)

Novi Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom koji stupa na snagu početkom 2017. godine donosi nekoliko novina od kojih su najznačajnije:


- Ukida se status malog obveznika fiskalizacije, te se propisuje obveza fiskalizacije izdavanja računa putem naplatnih uređaja za sve obveznike fiskalizacije neovisno o tome jesu li paušalisti ili ne. Zbog potrebe da se paušalisti prilagode novom načinu izdavanja računa, a i zbog troškova nabave elektronikih naplatnih uređaja, paušalistima se omogućava razdoblje prilagodbe te trebaju od 1.srpnja 2017. godine izdavati račune putem elektroničkog naplatnog uređaja. Iznimno, uvezanom knjigom računa može se ko¬ristiti samo u slučaju kvara naplatnog uređaja ili ako nije moguće uspostaviti vezu za razmjenu podataka s Poreznom upravom. Do tog roka svi novi korisnici elektroničkih naplatnih uređaja za potrebe fiskalizacije trebat će od Financijske agencije nabaviti aplikativni certifikat za elektroničko potpisivanje elemenata računa i za identifikaciju prilikom elektroničke razmjene podataka s Poreznom upravom.

Obvezni postupci obveznika prilikom promjene stope PDV-a

Novim Zakonom o PDV-u koji se primjenjuje od 1.siječnja 2017. došlo je do preraspodjele stopa PDV-a od 25% i 13% na određena dobra i usluge.
Tako se u ugostiteljstvu stopa PDV-a od 13 % od 1. siječnja 2017. godine ne primjenjuje na uslugu pripremanja hrane i obavljanja usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te na pripremanje i usluživanje svih pića i napitaka u ugostiteljskim objektima objektima (kako se primjenjivala do sada), nego se primjenjuje stopa PDV-a od 25 %.

Fizička osoba obveznik poreza na dobit („obrtnik dobitaš“) u 2017. godini određuje visinu blagajničkog maksimuma kao mikro, mali ili srednji subjekt, ovisno o zadovoljavanju uvjeta o veličini poduzetnika iz Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva.
Visinu blagajničkog maksimuma određuje obveznik fiskalizacije internim aktom, a najviše do:
     

          1. mikro subjekti - 10.000,00 kn
          2. mali subjekti - 30.000,00 kn
          3. srednji subjekti - 50.000,00 kn

U 'Narodnim novinama' br. 115/16 objavljena je skupina zakona koji reguliraju poreznu reformu. Navedeni propisi stupaju na snagu 1. siječnja 2017. godine, a možete ih pogledati na slijedećim poveznicama: