Poštovani,

obavještavamo Vas da Na temelju članka 9. stavka 1. točke 8. i točke 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/13, 14/14 i 152/14) i na temelju članka 8. stavka 1. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br. 4/17), ministar poljoprivrede donio

ODLUKU O KRITERIJIMA ZA UPIS ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA UDIČARSKIM ALATIMA U REGISTAR ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) U 2017. GODINI

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donio:

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE III.1. »PRIPREMNA POTPORA«

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 16/17. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_02_16_388.html  ,a stupa na snagu 23.02.2017.

Obavještavamo vas da će se sljedeći Ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza  “Upravitelj prijevoza“ održati u subotu 22. travnja 2017.g. u Zagrebu. Ovisno o intenzitetu prijave, postoji mogućnost održavanja ispitnog roka i u nedjelju, 23. travnja 2017.

Prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka, tj. do 7. travnja 2017. g.
Povjerenstvo je dužno uputiti polaznicima pisani dopis za pristupanje ispitu najkasnije 7 dana prije početka ispita.

Obavještavamo obveznike fiskalizacije da Fina uvodi i prelazi na nove profile digitalnih certifikata ( FISCAL certifikata ) koji su usklađeni s eIDAS uredbom.
Fina će započeti s izdavanjem digitalnih certifikata prema novim izmijenjenim profilima od 30. lipnja 2017. godine.

Živjeti u gradu Vukovaru čini se nije najpametnije. Grad koji je nekada imao gotovo pedeset tisuća stanovnika, a prema zadnjem popisu dvadeset osam tisuća,u njemu danas živi manje od osamnaest tisuća. To je logična posljedica mnogih čimbenika, a najznačajniji je gospodarska situacija.

                U proteklih gotovo dvadeset godina od mirne reintegracije nisu stvoreni uvjeti za osnivanje dovoljnog broja novih obrta i trgovačkih društava. Tijekom toga razdoblja radno sposobni građani potražili su poslove diljem lijepe naše, a jedan dio je otišao u inozemstvo sve po potrebi „trbuhom za kruhom“. Posljednja ekonomska  kriza dodatno je dovela u pitanje opstanak grada i njegovih žitelja. Broj obrta i trgovačkih društva se opasno smanjio jer nema posla ni na lokalnoj, regionalnoj ni nacionalnoj razini. Uslijedile su blokade, stečajevi, likvidacije. Mjere koje su do sada poduzimane nisu mogle doprinijeti sanaciji  ratnih razaranja i nastalih gospodarskih šteta.