Poštovani,

Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. u suradnji s HAMAH BICRO-om, Gradom Vinkovcima, HGK Županijskom komorom Vukovar, HOK Obrtničkom komorom Vukovarsko-srijemske županije pozivaju Vas na predstavljanje Financijskih instrumenata HAMAH BICRO-a za poduzetnike:

Poštovani,

Obavještavamo vas da će se sljedeći Ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza  “Upravitelj prijevoza“ održati u

subotu 21. siječnja 2017.g. u Zagrebu. Ovisno o intenzitetu prijave, postoji mogućnost održavanja ispitnog roka i u nedjelju, 22. siječnja 2017.

Prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka, tj. do 6. siječnja 2017.g.

Poštovani,

Obavještavamo vas da će se sljedeći Ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza  “Upravitelj prijevoza“ održati u

subotu 3. prosinca 2016.g. u Zagrebu. Ovisno o intenzitetu prijave, postoji mogućnost održavanja ispitnog roka i u nedjelju, 4. prosinca 2016.

Prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka, tj. do 18. studenoga 2016.g.

U organizaciji Hrvatske obrtničke komore (HOK), tradicionalni, 21. Susret ribara, održan je od 13.-15. listopada 2016. godine u Jakišnici, na otoku Pagu. Domaćin ovogodišnjeg stručnog skupa o ribarstvu je Obrtnička komora Ličko-senjske županije, a pokrovitelj Ministarstvo poljoprivrede.

Nakon tematskih izlaganja i rasprave, usvojeni su sljedeći

Poštovani,

sukladno sklopljenom sporazumu za jeftiniju nabavu goriva, CRODUX je izradio identifikacijske kartice za članove komorskog sustava.

Kartice CRODUX-a su isključivo identifikacijske kartice, ne predstavljaju sredstvo plaćanja niti predstavljaju financijsku obvezu za člana.

Da bi član ostvario popust, na CRODUX-ovim benzinskim postajama prilikom plaćanja mora pokazati karticu te ostvaruje popust bez obzira na način plaćanja.  

Kartice se uručuju onim članovima koji uredno podmiruju komorski doprinos.