Na temelju članka 37. stavka 6. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« br. 82/13, 148/13 i 115/18) ministar poljoprivrede donosi Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi.

Pravilnik je objavljen u Narodni novinama broj 44/19, a stupa na snagu 08.05.2019.

U Pravilniku o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (»Narodne novine« br. 96/15 i 101/18) u članku 3. stavku 1. točka r) farme krznaša briše se.

Dosadašnje točke s) i t) postaju točke r) i s).

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18) ministar poljoprivrede donosi Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. Godine.

Pravilnik je objavljen u NN 44/19, a stupio je na snagu 01.05.2019.

OPĆE ODREDBE

Ovim se Pravilnikom propisuje detaljna provedba državne potpore u okviru Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Program), donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/18-04/211; urbroj: 50301-25/27-18-2; od 2. kolovoza 2018. godine.

Kolektivni ugovor ugostiteljstva, sklopljen 27. ožujka 2018. godine izmijenjen je Dodatkom I (NN 28/2019) i tako izmijenjen je u primjeni od 1. travnja 2019. godine te je obavezan za potpisnike i sve njihove članove. Potpisnici su Sindikat turizma i usluga Hrvatske i Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije sa strane radnika te Hrvatska udruga poslodavaca u ime svojih članova poslodavaca.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“.

Prijave se zaprimaju isključivo od 10.4.2019. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2019. godine.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama.

U sklopu redovnih nadzornih aktivnosti ovlašteni službenici Ministarstva financija, Porezne i Carinske uprave provodit će nadzore fiskalizacije od 3. – 8.5.2019. godine na cijelom području Republike Hrvatske s ciljem sprečavanja sive ekonomije te zaštite Državnog proračuna i poreznih obveznika koji uredno ispunjavaju svoje porezne obveze.