Fizička osoba koja želi plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak u 2019. godini o tome treba dostaviti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 31. prosinca 2018. godine.

Fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti postaje obveznik poreza na dobit u 2019. godini po sili zakona ako:
1. je u 2018. godini ostvarila ukupni primitak veći od 3.000.000,00 kuna, ili
2. ispunjava dva od sljedeća tri uvjeta:
– u 2018. godini je ostvarila dohodak veći od 400.000,00 kuna,
– ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kuna,
– u 2018. je godini prosječno zapošljavala više od 15 radnika.

Prema Zakonu o trošarinama NN 106/2018 koji na snagu stupa od 1.1.2019. godine i temeljem članka 104. navedenog Zakona, omogućeno je pravo na povrat trošarine za dizelsko gorivo koje se koristi u komercijalnom prijevozu robe i putnika kupljeno bezgotovinskim oblikom plaćanja u Republici Hrvatskoj osobama registriranim za komercijalni prijevoz robe i putnika sa sjedištem na području Europske unije. 

Dana 1. prosinca 2018. godine na snagu je stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 106/18), prema kojem se porez na dohodak ne plaća na isplaćene nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) u iznosu do 5.000,00 kuna godišnje. Ovaj iznos za sebe mogu isplatiti i osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti (iz čl. 29. Zakona o porezu na dohodak), a isplatiti se mora na račun te se ne može isplatiti u naravi. https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Naslovnica.aspx

Ceh frizera i kozmetičara Udruženja obrtnika Osijek i ove godine organizirao je manifestaciju „Noćni friz“ u Hotelu Osijek. Manifestacija, na kojoj su se mnogi frizeri predstavljali, održala se u subotu 1. prosinca 2018. godine po osmi put. Ovaj revijski događaj iz prvih redova pratile su i obrtnice našeg grada, Martina Konjevod i Gordana Galetin, vlasnice obrta za frizerske usluge. Martina je vlasnica obrta „Tina“, a Gordana obrta „Fantasy“ i u Vukovaru su prepoznate obrtnice. Ovim putem se zahvaljujemo Udruženju obrtnika Osijek na pozivu i ugodnoj atmosferi.

S ciljem smanjenja potrošnje plastičnih vrećica za nošenje, od 1. siječnja 2019. godine prodavatelji su obvezni sve lagane plastične vrećice za nošenje (od 15 do 50 mikrona) naplatiti potrošaču na prodajnom mjestu. Na mjestima na kojima prodavatelj besplatno daje vrlo lagane vrećice za nošenje obavezan je istaknuti obavijest potrošačima koja glasi: VREĆICE KORISTITE ŠTEDLJIVO.

Više o novostima u Pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži pročitajte na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_11_116_2685.html