Poštovani,

Molimo Vas da obratite pozornost na informaciju i materijale u prilogu vezane uz organizaciju sufinanciranog nastupa članova Hrvatske obrtničke komore na Međunarodnom obrtničkom sajmu u Münchenu 2018. godine (IHM 2018.) koji će se održati od 07.-13.03.2018. godine.

Obratite pozornost da je u prilogu prijava nastupa članova HOK-a napravljena posebno od prijave nastupa trgovačkih društava koja nisu članovi HOK-a radi razlike u sufinanciranoj cijeni nastupa.

Poštovani, 
podsjećamo sve obrtnike proizvođače pekarskih proizvoda na obvezu ovjeravanja knjige KEUB, kako stare za 2017. godinu, tako i nove koju će koristiti u 2018. godini.

Obveza ovjere proizlazi iz Pravilnika o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda (u nastavku: Pravilnik) koji je na snazi od 2013. godine.

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017), ministar poljoprivrede donio

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I 22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova

U Pravilniku o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova« (»Narodne novine«, broj 84/17), u članku 7. stavku 4. riječi: »članka 59. stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »članka 55. stavka 4.«.

U sklopu redovnih nadzornih aktivnosti ovlašteni službenici Ministarstva financija, Porezne i Carinske uprave provode zajedničke pojačane nadzore fiskalizacije na cijelom području Republike Hrvatske s ciljem sprečavanja sive ekonomije i zaštite Državnog proračuna i poreznih obveznika koji uredno ispunjavaju svoje porezne obveze. Pojačane nadzore provode ovlašteni službenici obiju Uprava samostalno, ali i u suradnji s drugim nadzornim službama kroz organizirane zajedničke akcije.

U prilogu ovog maila prosljeđujemo informaciju o održavanju 1. Foruma enofilskog i gastronomskog turizma Hrvatske u terminu 12.-14.12.2017. Ilok / Iločki podrumi, Ladanjsko imanje Principovac.

Forum je namijenjen chefovima kuhinja, kuharima, direktorima/vlasnicima HoReCa sektora, svima željnih kompleksnijih znanja o kulturi vina i gastronomiji, novih turističkih doživljaja.

Način prijave te detaljnije informaciju o ovom događanju naći ćete u prilogu.

Za članove HOK, organizator je odobrio popust na kotizacije od 10%. Potrebno je prilikom registracije uz ime i prezime sudionika upisati (POPUST).