1. Obrtničke sportske igre (OSI) u organizaciji Hrvatske obrtničke komore održat će se od  09. do 12. svibnja 2019. godine u Malom Lošinju (hotel Vespera), u suradnji s agencijom Dubrovnik Sun iz Dubrovnika.

Pravo nastupa na natjecanjima, koja se održavaju u okviru 12. Obrtničkih sportskih igara, imaju:

  • aktivni obrtnici i članovi komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore,
  • zaposlenici komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore,
  • članovi uže obitelji definirani Zakonom o obrtu  
  • umirovljeni obrtnici
  • dobrovoljni članovi Hrvatske obrtničke komore.

Za kupce električne energije kategorije poduzetništvo – zajamčena opskrba od 01. travnja 2019. godine primjenjivat će se više tarifne stavke, što znači i više cijene za one koji toj kategoriji pripadaju.

Tarifa u zajamčenoj opskrbi mora biti viša od prosječne cijene na tržištu električne energije za odgovarajuću kategoriju kupca.

 U 2018. godini došlo do naglog rasta cijene električne energije na veleprodajnom tržištu, a zajamčene tarife bile su niže od tržišne cijene. Posljedično, tarife koje će se primjenjivati od sljedećeg mjeseca znače i više maloprodajne cijene.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13 i 115/18) ministar poljoprivrede donosi Naredbu o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini.  Ova Naredba stupila je na snagu 16.03.2019. 

Ovdje pročitajte Naredbu o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini

Na temelju članka 12. stavka 10. Zakona o uzgoju domaćih životinja (»Narodne novine«, broj 115/2018) ministar poljoprivrede donosi Odluku o Popisu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja (popis u privitku).

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Popis izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potrebni broj (»Narodne novine«, br. 127/98., 73/03., 39/06., 126/07., 70/09. i 80/13.).

Odluka je stupila na snagu 15.03.2019.  Ovdje pročitajte Odluku o Popisu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja.

Narodne novine 26/19

Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/2018) ministar poljoprivrede donosi Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama 26/19, a stupio je na snagu 16.03.2019.