Ministar financija donio je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2019. godinu (Narodne novine 1/2019).

Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2019. godinu ovise o prosječnom iznosu mjesečne (bruto) plaće isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj za razdoblje od siječnja do kolovoza 2018. godine. Prosječna mjesečna (bruto) plaća za navedeno razdoblje iznosila je 8.448,00 kn prema objavi Državnog zavoda za statistiku. Više u priloženom dokumentu.

Fizička osoba koja želi plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak u 2019. godini o tome treba dostaviti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 31. prosinca 2018. godine.

Fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti postaje obveznik poreza na dobit u 2019. godini po sili zakona ako:
1. je u 2018. godini ostvarila ukupni primitak veći od 3.000.000,00 kuna, ili
2. ispunjava dva od sljedeća tri uvjeta:
– u 2018. godini je ostvarila dohodak veći od 400.000,00 kuna,
– ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kuna,
– u 2018. je godini prosječno zapošljavala više od 15 radnika.

Prema Zakonu o trošarinama NN 106/2018 koji na snagu stupa od 1.1.2019. godine i temeljem članka 104. navedenog Zakona, omogućeno je pravo na povrat trošarine za dizelsko gorivo koje se koristi u komercijalnom prijevozu robe i putnika kupljeno bezgotovinskim oblikom plaćanja u Republici Hrvatskoj osobama registriranim za komercijalni prijevoz robe i putnika sa sjedištem na području Europske unije. 

Dana 1. prosinca 2018. godine na snagu je stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 106/18), prema kojem se porez na dohodak ne plaća na isplaćene nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) u iznosu do 5.000,00 kuna godišnje. Ovaj iznos za sebe mogu isplatiti i osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti (iz čl. 29. Zakona o porezu na dohodak), a isplatiti se mora na račun te se ne može isplatiti u naravi. https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Naslovnica.aspx

Ceh frizera i kozmetičara Udruženja obrtnika Osijek i ove godine organizirao je manifestaciju „Noćni friz“ u Hotelu Osijek. Manifestacija, na kojoj su se mnogi frizeri predstavljali, održala se u subotu 1. prosinca 2018. godine po osmi put. Ovaj revijski događaj iz prvih redova pratile su i obrtnice našeg grada, Martina Konjevod i Gordana Galetin, vlasnice obrta za frizerske usluge. Martina je vlasnica obrta „Tina“, a Gordana obrta „Fantasy“ i u Vukovaru su prepoznate obrtnice. Ovim putem se zahvaljujemo Udruženju obrtnika Osijek na pozivu i ugodnoj atmosferi.