Prema članku 27.a Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12., 115/16. i 106/18.) propisano je da ako iz bilo kojeg poslovnog razloga obveznik fiskalizacije prije izdavanje računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, na njemu mora vidno pisati »OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN«.

Obveznici fiskalizacije obvezni su ovu napomenu istaknuti na dokumentima kao što su: ponuda, obračun, nalog i sl. koji su izdani prije fiskaliziranog računa.

Ministar rada i mirovinskog sustava, uz suglasnost ministra financija, na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12 i 16/17) donio je Odluku o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2019. godinu.

Odluka je objavljena u Narodnim  novinama broj 116/18, a na snagu stupa 01.01.2019. godine.

Na temelju članka 74. Zakona o strancima (NN 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donijela Odluku o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019.

Odluka je objavljena u Narodnim novinama broj 116/18. od 21. prosinca 2018. a stupa na snagu 22.12.2018.

Ministar financija donio je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2019. godinu (Narodne novine 1/2019).

Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2019. godinu ovise o prosječnom iznosu mjesečne (bruto) plaće isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj za razdoblje od siječnja do kolovoza 2018. godine. Prosječna mjesečna (bruto) plaća za navedeno razdoblje iznosila je 8.448,00 kn prema objavi Državnog zavoda za statistiku. Više u priloženom dokumentu.

Fizička osoba koja želi plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak u 2019. godini o tome treba dostaviti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 31. prosinca 2018. godine.

Fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti postaje obveznik poreza na dobit u 2019. godini po sili zakona ako:
1. je u 2018. godini ostvarila ukupni primitak veći od 3.000.000,00 kuna, ili
2. ispunjava dva od sljedeća tri uvjeta:
– u 2018. godini je ostvarila dohodak veći od 400.000,00 kuna,
– ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kuna,
– u 2018. je godini prosječno zapošljavala više od 15 radnika.