Ceh građevinskih djelatnosti

U sekciji građevinskih djelatnosti sadržani su slijedeći obrti …

Elektroinstalaterski-trgovački obrt “CRNJAC”

vl. Miljenka Crnjac

Telefon: +385 32 441 057

Trg Hrvatskih branitelja 10, Vukovar Fax:

Instalaterski obrt “KEŠKIĆ-MONT”

vl. Ivica Keškić

Telefon: +385 32 413 631

Zelena 27, Vukovar Fax:

Ličilačko-fasaderski obrt “MARŠIĆ”

vl. Ivan Maršić

Telefon: +385 32 428 520

Vijeća Europe 40, Vukovar Fax:

Moglo bi Vas zanimati