O nama

UDRUŽENJE OBRTNIKA VUKOVAR

O nama

Udruženje obrtnika Vukovar danas nastavlja višestoljetnu tradiciju obrtničkog rada i udruživanja u ovom gradu. Od pamtivijeka, na ovim istočnim prostorima, Vukovar je smatran gradom i središtem Srijema. Srazmjerno svojoj značajnoj ulozi u privrednom životu, obrtnici su kao utjecajan dio građanske klase dali značajan doprinos društvenom i političkom životu i razvoju Vukovara.

Tijekom svoje duge povijesti obrtničko zanimanje prolazilo je kroz razdoblja procvata, ali i kriza u srazu s industrijalizacijom ili sa socijalističkim sustavom, kada se na samostalne obrtnike gleda s nepovjerenjem. Da bi se osigurao napredak a svladale teškoće obrtnici su se u svim razdobljima udruživali u cehove, zadruge ili neke srodne udruge. U Vukovaru su u prošlosti osnovani brojni cehovi i obrtničke zadruge, koje su bile nezaobilazan činitelj u životu grada.

Obrtničko djelovanje, kao i cijeli život u Vukovaru, prekinut je agresijom na Vukovar 1991. godine. Za vrijeme Domovinskog rata, u progonstvu su pojedini vukovarski obrtnici nastavili skromno raditi u mjestima gdje su boravili. Od 1997. godine, kada je Vukovar vraćen u državno-pravni poredak Republike Hrvatske, trebalo je u slobodnoj domovini početi iz početka.

Tijekom agresije na Vukovar Obrtnički dom potpuno je razoren, ostali su stršati goli zidovi bez krovišta. Zgrada Obrtničkog doma, odnosno Udruženja obrtnika Vukovar, koja je po svojoj arhitekturi pripadala stilskom razdoblju visokog historicizma, smještena je u središtu grada u zaštićenoj urbanističkoj zoni, te je svrstana u spomenike “0” kategorije, a potpuno je obnovljena tijekom 2003. godine.

Udruženje obrtnika Vukovar, kao stručno – poslovna organizacija obrtnika, promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja zajedničke interese obrtništva na području grada Vukovara te općina: Bogdanovci, Borovo, Lovas, Tompojevci, Tovarnik i Trpinja.

Rad Udruženja obrtnika Vukovar zasniva se na zadaćama koje proizlaze iz Zakona o obrtu, Statuta Hrvatske obrtničke komore, Statuta Obrtničke komore Vukovarsko-srijemske županije, Statuta Udruženja obrtnika Vukovar i Programa rada Udruženja.

Neke od zadaće Udruženja obrtnika Vukovar su:

 • promiče obrt i obrtništvo:
 • informiranjem javnosti o obrtu i obrtništvu
 • osnivanjem pravnih osoba za izvršavanje zadaća Udruženja u vlasništvu ili suvlasništvu Udruženja
 • sudjelovanjem u kreiranju i provođenju europskih politika i prava usklađenih s tradicionalnim vrijednostima hrvatskog obrtništva,
 • osnivanjem zaklada i fondacija
 • daje stručnu pomoć pri osnivanju i poslovanju obrta
 • razvija jedinstveni sustav organiziranosti obrta, u okviru zadataka utvrđenih Zakonom i Statutom
 • usklađuje, zastupa i štiti interese svojih članova pred tijelima jedinica lokalne samouprave
 • pravodobno izvješćuje Područnu obrtničku komoru i Hrvatsku obrtničku komoru o svim pitanjima od interesa za obrtništvo na svom području i za obrtništvo Hrvatske
 • omogući protok svih informacija jedinstvenog komorskog sustava prema svojim članovima, poglavito u svezi sa strukovnim pitanjima te pravima i dužnostima članova
 • sudjeluje u programima razvoja i poticanja inovacija u obrtništvu
 • obavlja poslove u području obrazovanja i osposobljavanja za potrebe obrtništva i malog i srednjeg poduzetništva, osobito u razvijanju sustava cjeloživotnog učenja i mobilnosti
 • organizira strukovni rad kroz cehove, kao i putem odbora, komisija i drugih radnih tijela
 • raspravlja o svim strukovnim i gospodarskim pitanjima na vlastitu inicijativu ili na poticaj Hrvatske obrtničke komore i Područne obrtničke komore
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i općim aktima Udruženja.

Ustroj udruženja obrtnika

Dražen Zovko

 • Jozo Stjepanović, potpredsjednik UO
 • Rajko Lukić
 • Ivan Maršić
 • Toma Matić
 • Božana Maul
 • Željko Garvanović
 • Ivica Pravdić
 • Aleksandar Sič
 • Igor Šokčević

Željko Garvanović
Martina Salamon
Miroslav Kupina

Cehovi UO Vukovar

Cehovi Udruženja obrtnika Vukovar oblici su povezivanja i rada te rješavanja ili pokretanja određenih pitanja od zajedničkog interesa na razini Komore. Odluku o osnutku novog ceha Udruženja obrtnika Vukovar na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština. Zadaća Cehova Udruženja obrtnika jest promicati i unapređivati djelatnosti te usklađivati i zastupati interese članova Udruženja obrtnika Vukovar koji obavljaju istu ili slične djelatnosti. Cehovi Udruženja obrtnika Vukovar imaju predsjednika, potpredsjednika i  članove. Zaključke, primjedbe, mišljenja, prijedloge i ostale odluke Cehova dostavljaju se predsjedniku Udruženja obrtnika i Upravnom odboru radi zauzimanja stajališta.

 • Ceh prijevozničkih djelatnosti
  predsjednik: Aleksandar Sič
  „AS Promet“, prijevozničko-trgovački obrt
  0989539668, cehovi@obrtnici-vukovar.hr
 • Ceh frizerskih djelatnosti
  predsjednica: Božana Maul
  „Studio Stil“, frizerski obrt
  0921434862, cehovi@obrtnici-vukovar.hr
 • Ceh trgovačkih djelatnosti
  predsjednik: Toma Matić
  „Toma Promet“, trgovački obrt
  0914173303, cehovi@obrtnici-vukovar.hr
 • Ceh ugostiteljskih djelatnosti
  predsjednik: Ivica Pravdić, „Nada“, ugostiteljski obrt, 0981663952, cehovi@obrtnici-vukovar.hr
 • Ceh građevinskih djelatnosti
  predsjednik: Ivan Maršić
  „Maršić“, ličilačko-fasaderski obrt
  098597039, cehovi@obrtnici-vukovar.hr
 
 • Ceh uslužnih djelatnosti
  predsjednik: Željko Garvanović
  „TERMO“, trgovački obrt
  098209946, cehovi@obrtnici-vukovar.hr

 • Ceh bravara-metalaca i automehaničara
  predsjednik: Igor Šokčević
  „Alfa“, automehaničarski obrt
  0917646823, cehovi@obrtnici-vukovar.hr