DANI OBRTNIŠTVA

„Dani obrtništva u Vukovaru“ manifestacija je koju Udruženje obrtnika Vukovar organizira od 2016. godine, a na kojoj sudjeluju članovi Hrvatske obrtničke komore, odnosno županijskih obrtničkih komora i udruženja obrtnika. Obrtnici iz svih dijelova Republike Hrvatske dolaze u Vukovar i zajedno s vukovarskim obrtnicima rade na promicanju obrtništva. 

Manifestacija „Dani obrtništva u Vukovaru“ održava se zadnjeg vikenda u mjesecu rujnu, a dragi nam gosti predstavljaju sebe i krajeve iz kojih dolaze kroz pripremu raznih jela koja se potom dijele građanima Grada Vukovara.