Ceh tekstilnih i kožarskih djelatnosti

U sekciji tekstilnih i kožarskih djelatnosti ubrajaju se slijedeći obrti …

Obućarski obrt “BOŽENA”

vl. Anto Jazvić

Telefon: +385 32 425 261

Kralja Petra Krešimira IV 156, Vukovar Fax:

Moglo bi Vas zanimati