Ceh ugostiteljskih djelatnosti

U sekciji ugostiteljskih djelatnosti uključeni su slijedeći obrti …

Ugostiteljski obrt “Nada”

vl. Ivica Pravdić

Telefon: +385 32 430 315

Matice Hrvatske 3, Vukovar Fax:

Ugostiteljsko-trgovački obrt “TAO”

vl. Krešimir Grubišić

Telefon: +385 32 

Široki put 71, Vukovar Fax:

Ugostiteljsko-trgovački obrt “Vrške”

vl. Dragan Mlakić

Telefon: +385 32 441 788

Parobrodska 3, Vukovar Fax:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Moglo bi Vas zanimati