Sanitarne knjižice – izmjena Zakona

Broj : 16-1250-4135-80-2015

Zagreb, 15. lipnja 2015.

Predmet : Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, s konačnim prijedlogom zakona, javno savjetovanje

                 Dugogodišnja traženja struke, naročito trgovaca i ugostitelja s nizom opetovanih zahtjeva i zaključaka sa susreta i kongresa napokon dolaze u realizaciju.

Poštovani,

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 225. sjednici održanoj 23. travnja 2015. godine usvojila Nacionalni program reformi, gdje se uz ostalo želi rasteretiti gospodarstvo smanjenjem različitih davanja. Između ostalih i naknada za

– edukacije o higijeni osoblja koje rade u neposrednom kontaktu s hranom

–  i zdravstvene preglede na kliconoštvo osoba koje trebaju biti pod zdravstvenim nadzorom, oba u nadležnosti Ministarstva zdravlja.

 

Iz Odluke Vlade :

U predloženim izmjenama i dopunama Zakona :

– povećava se razdoblje u kojem se moraju obavljati liječnički pregledi, čl. 2. (bilo 6 mj., sada prijedlog 12 mj.)

– troškove zdravstvenih pregleda određuje Odlukom ministar, čl. 3.

– povećava se razdoblje u kojem se moraju obnavljati (tečajevi) potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni, čl. 4., (bilo 4 god., sada prijedlog 6 god.)

– troškove tečajeva čl. 6., određuje Odlukom ministar, a ne svaka zdravstvena ustanova i druga pravna osoba posebno kao do sada. Isto tako proširuje se i na druge pravne osobe mogućnost provođenja edukacija ako dobiju odobrenje Ministra za ove poslove, čl. 5.

Molim vas pogledajte i ostale dijelove predloženih izmjena i dopuna, te nam eventualne primjedbe i prijedloge pošaljite mailom do 28. lipnja 2015., kako bi objedinjene sugestije mogli dostaviti Ministarstvu zdravlja.

Ukoliko vas zanimaju primjedbe ostalih zainteresiranih strana, pogledajte web stranicu e-savjetovanja : https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1281

gdje su navedene pojedine primjedbe.

U svakom slučaju, naša dugogodišnja traženja dijela struka, naročito trgovine i ugostiteljstva, gdje smo sa susreta i kongresa opetovano tražili da se ovi troškovi smanje, a seminari osuvremene ipak dolaze u realizaciju.

Moglo bi Vas zanimati