ERSTE/HBOR FINANCIRANJE

Ovim putem Vas obavještavamo da je Erste Banka u suradnji sa HBOR-om sklopila dvije nove linije financiranja i to:

1. KREDITU ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA (OBRTNA SREDSTVA)

Krajnji korisnik: mikro, mali i srednji poduzetnik
Namjena: Financiranje ulaganja u obrtna sredstva malih i srednjih korisnika
Maksimalni iznos kredita: do 8 mio HRK
Valuta kredita: Isključivo HRK
Kamatna stopa za klijenta: Fiksna i iznosi 4,5%
Naknada: 1,00%
Ročnost i način otplate: do 7 godina, mjesečne rate

2. KREDITA ZA INVESTICIJSKA ULAGANJA

Krajnji korisnik: mikro, mali i srednji poduzetnik
Namjena: Financiranje projekata malih i srednjih korisnika
Maksimalni iznos kredita: do 8 mio HRK
Valuta kredita: Isključivo HRK
Kamatna stopa za klijenta: Fiksna i iznosi 4,0%
Naknada: 1,00%
Ročnost i način otplate: do 12 godina, mjesečne rate

Napomena: Sredstva iz navedene linije financiranje su ograničena te će se po isteku odobrene kvote ista zatvoriti!!!

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Moglo bi Vas zanimati