Poziv izlagačima na 12. Obrtnički sajam “Tradicija, gastronomija, turizam”

Udruženje obrtnika Ivanić-Grad u suradnji s Gradom Ivanić-Gradom i Turističkom zajednicom Grada Ivanić-Grada organizira  12. Obrtnički sajam “Tradicija, gastronomija, turizam”, Ivanić-Grad, 4. lipnja  2016.

Sajam je izložbeno prodajnog karaktera te ima namjeru omogućiti svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da promoviraju i prodaju  svoje proizvode i usluge.

Ovim putem koristimo priliku pozvati Vas kao izlagača na naš sajam. Sajam će se održati će se u subotu 4. lipnja 2016. godine s trajanjem od 09.00 do18.00 sati u centru Ivanić-Grada (Trg Vladimira Nazora, po potrebi Moslavačka ulica), a kao manifestacija dio je programa za Dan grada. Grad Ivanić-Grad raspolaže određenim brojem izložbenih  štandova koji će se naplaćivati na sam dan sajma od strane Komunalnog centra Grada Ivanić-Grada po cijeni od 100 kn po štandu. Izlagači koji imaju vlastiti štand i žele s njim izlagati molimo da navedu u prijavi veličinu štanda. Cijena za izlagače s vlastitim štandom je 50 kn /m2.

Izlagači su uz prijavu obvezni priložiti presliku rješenja o upisu u registar trgovačkih društava, obrta, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. 

Prijave neregistriranih izlagača kao i zaprimljene nakon 25. svibnja 2016. neće se uzeti u obzir. Izlagače su dužni pridržavati se zakonskih odredbi koje reguliraju prodaju robe ili obavljanja usluga prigodnom prodajom, te se obavezuju da prodaju i izlažu na vlastitu odgovornost. Napominjemo da izlagači prehrambenih proizvoda moraju imati sanitarnu knjižicu, bijele pregače, maramu i rukavice, te da hranu prigodno zaštite od vanjskih utjecaja.

Sajam prati niz kulturno umjetničkih i zabavnih sadržaja tijekom cijelog dana te 11. Smotra folklora Otoka Ivanića, a u večernjim satima 8. Žabarski karneval i koncert.

Poziv i obrazac PRIJAVA za sudjelovanje je objavljen na www.tzig.hr i www.okz.hr

Prijavu molimo vratiti popunjenu  najkasnije do  25. svibnja 2016. godine na adresu:

Udruženje obrtnika Ivanić-Grad, 10310 Ivanić-Grad, K. Tomislava 42, ili faksom na broj: 2888-475, e-mail:uo.ivanic.grad@hok.hr,

kontakt telefon: 2888-475

Popis  odobrenih  izlagača bit će na www.tzig.hr

Organizacijski odbor  12. Obrtničkog sajma u Ivanić-Gradu

PREUZMITE PRIJAVNICU

Moglo bi Vas zanimati