23. Generalni BH sajam ZEPS Zenica 2016

Molimo Vas da obratite pozornost na informacije i materijale koje šaljemo u prilogu- radi se o Informaciji vezanoj uz organizaciju i sufinanciranje nastupa članova HOK-a na 23. Generalnom BH sajmu ZEPS Zenica 2016.  koji će se održati od 04.-08.10.2016. godine.

Obratite pozornost da postoje dvije prijavnice za sajam- jedna namijenjena članovima Komore, a druga za tvrtke koje bi eventualno iskazale interes za nastupom, a koje nisu članovi Komore pa nemaju pravo na sufinanciranu cijenu nastupa.

Stojimo Vam na raspolaganju za sve daljnje informacije i pitanja.

Informacija i prijavni materijal vezan uz organizaciju i sufinanciranje nastupa članova HOK-a na 23. Generalnom BH sajmu ZEPS u Zenici 2016.; 04. – 08.10.2016.

PRIJAVA NASTUPA ZA ČLANOVE HOK-a

PRIJAVA NASTUPA ZA TVRTKE KOJE NISU ČLANOVI HOK-a

Moglo bi Vas zanimati