Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2016. Godini

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donio

Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2016. Godini

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 52/16., a stupa na 07.06.2016. godine.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način ostvarivanja prava na dodjelu novčanih sredstava kao naknada za štete ili ograničenja nastalih u proizvodnji zbog zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti šaranskih ribnjaka u 2016. godini, korisnici te način dodjele.

Podnositelj Zahtjevaza dodjelu novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka je  svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi Zahtjev za dodjelu novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka temeljem ovoga Pravilnika.

Potpora sukladno ovom Pravilniku podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske kao naknada za štete ili ograničenja nastalih u proizvodnji ribe zbog zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti šaranskih ribnjaka u 2016. godini.

Odluku o raspoređivanju i korištenju novčanih sredstava namijenjenih za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2016. godini donosi  ministar.

Korisnik potpore je svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete ovoga Pravilnika.

Korisnici su ovlaštenici povlastice za akvakulturu sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine« br. 106/2001, 7/2003, 174/2004, 10/2005 – ispravak, 49/2005 – pročišćeni tekst i 14/2014) i podzakonskim propisima donesenim na temelju njega, koja mora biti važeća u trenutku podnošenja Zahtjeva.

Ukoliko je korisnik ovlaštenik više povlastica za akvakulturu, može ostvariti pravo na dodjelu novčanih sredstava po svakoj povlastici koje je ovlaštenik, pri čemu za svaku mora podnijeti zasebni Zahtjev.

Korisnici moraju imati podmirene obveze, sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine« br. 106/2001, 7/2003, 174/2004, 10/2005 – ispravak, 49/2005 – pročišćeni tekst i 14/2014) i podzakonskim propisima donesenim na temelju njega, u smislu dostave podataka o uzgoju na propisanom obrascu i u propisanom roku za 2015. godinu.

Korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

Novčana sredstva se isplaćuju u iznosu od 870 kuna po hektaru proizvodne površine, odnosno u iznosu od 1.255 kuna po hektaru proizvodne površine za ribnjake koji se nalaze u zaštićenim područjima, uz uvjet minimalnog prinosa od 500 kg ukupne biomase ribe svih vrsta i kategorija po hektaru proizvodne površine, a sukladno Odluci iz članka 4. ovoga Pravilnika.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU NOVČANIH SREDSTAVA

Zahtjev za dodjelu novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka podnosi se na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom »Zahtjev za dodjelu novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2016. godini«, u roku od deset dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Zahtjev čini ispunjeni Obrazac I. –Zahtjev za dodjelu novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka koji je tiskan u Prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Uz ispunjeni Obrazac I. potrebno je dostaviti i potvrdu o izvršenim financijskim obvezama prema državnom proračunu Republike Hrvatske koju izdaje nadležni područni ured porezne uprave Ministarstva financija ne stariju od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva.

Korisnici kojima su isplaćena novčana sredstva za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka bit će objavljeni pod nazivom tvrtke/obrta s pripadajućim isplaćenim iznosom na temelju ovoga Pravilnika, na službenim internetskim stranicama Uprave ribarstva.

Moglo bi Vas zanimati