Fiskalizacija – problemi s certifikatima

Obavještavamo Vas da je danas Porezna uprava objavila novu obavijest vezano uz probleme fiskalizacije nastale zbog zamjene certifikata.

Prema obavijesti potrebno je postupiti na način da se izdaju računi iz prethodno u Poreznoj upravi ovjerene knjige računa koji se naknadno dostavljaju u Poreznu upravu radi dodjele JIR-a od strane Porezne uprave.

Obrtnik je također obvezan sastaviti interni zapisnik u kojem će evidentirati nastale promjene i priložiti ga uz interni akt u kojem su zabilježene sve promjene. Zapisnik i interni akt treba čuvati kako bi se kod provedbe nadzora mogao predočiti inspektorima, no nije ga potrebno dostavljati Poreznoj upravi.

Detaljniju informaciju možete pronaći na http://www.porezna-uprava.hr/Lists/Vijesti/Vijest.aspx?ID=1568&RootFolder=%2FLists%2FVijesti&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eporezna%2Duprava%2Ehr%2FStranice%2FNaslovnica%2Easpx

Moglo bi Vas zanimati