Odgovor Porezne uprave – problemi s certifikatima

Obavještavamo Vas da je Hrvatska obrtnička komora zaprimila odgovor Porezne uprave na zahtjev da se produlji rok za prilagodbu i preuzimanje novih certifikata za fiskalizaciju. U svom odgovoru Porezna uprava navodi da je čestim kontaktima s poreznom obveznicima utvrđeno kako je problem nastao samo kod jednog proizvođača programskog rješenja koji je na novijim blagajnama instalirao novi certifikat, dok na još mnogo njih nije, jer su zastarjele. Naglašava se kako je odabirom otvorenih standarda otvorena i slobodna tržišna utakmica s mnogo pružatelja podrške koji su se dobro snašli i prilagodili promjenama.

Onima koji  nisu na vrijeme promijenili poslužiteljski certifikat onemogućena je fiskalizacija te se u dopisu navodi kako je potrebno postupiti na sljedeći način:

„Prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12) obveznik fiskalizacije koji nije u mogućnosti provesti postupak fiskalizacije izdavanja računa iste će izdavati (ako je moguće) bez podatka o JIR-u te ih naknadno fiskalizirati, odnosno u slučaju kada uopće nije u mogućnosti izdati račune putem elektroničkog naplatnog uređaja, iste će izdavati na način da ih izdaje iz prethodno ovjerene uvezane knjige računa. U oba je slučaja obveznik fiskalizacije dužan u roku od 48 sati (računajući od dana u kojem je došlo do prekida veze ili do prestanka rada naplatnog uređaja) dostaviti sve izdane račune putem uspostavljene elektroničke veze u Poreznu upravu kako bi Porezna uprava takvim računima dodijelila Jedinstveni identifikator računa – JIR.

Napominjemo kako je obveznik fiskalizacije, koji uslijed prestanka rada elektroničkog naplatnog uređaja izdaje račune iz ovjerene knjige računa, dužan na ispostavljenim kopijama računa, uvezenim u posebnu knjigu označenu rednim brojevima, odmah po zaprimanju dopisati naknadno određene JIR-ove koje je dostavila Porezna uprava kao potvrdu o zaprimljenosti naknadno dostavljenih računa.

Obveznik fiskalizacije je obvezan za sve promjene sastaviti interni zapisnik u kojem će biti evidentirane nastale poslovne promjene te isti zapisnik priložiti uz interni akt u kojem će također biti evidentirane sve nastale promjene. Isto (interni akt i zapisnik) nije potrebno dostavljati Poreznoj upravi već je potrebno pokazati prilikom provođenja poreznog nadzora čime će se dokumentirati nastale promjene.“

Moglo bi Vas zanimati