Promjena stope PDV-a, ugostiteljstvo, postupci izmjene porezne stope i cijena

Obvezni postupci obveznika prilikom promjene stope PDV-a

Novim Zakonom o PDV-u koji se primjenjuje od 1.siječnja 2017. došlo je do preraspodjele stopa PDV-a od 25% i 13% na određena dobra i usluge.
Tako se u ugostiteljstvu stopa PDV-a od 13 % od 1. siječnja 2017. godine ne primjenjuje na uslugu pripremanja hrane i obavljanja usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te na pripremanje i usluživanje svih pića i napitaka u ugostiteljskim objektima objektima (kako se primjenjivala do sada), nego se primjenjuje stopa PDV-a od 25 %.

Iznimka i primjena stope od 13% ostaje i nadalje za ugostiteljske usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma. U takvim objektima PDV od 13% obračunava se samo na točno nabrojene usluge koje su propisana iznimka, dok se na sve ostale usluge prehrane te na pripremanje i usluživanje pića i napitaka primjenjuje stopa od 25% PDV-a. Primjerice, ako gost koji je ugovorio i platio polupansion (noćenje, doručak i večeru) u istom hotelu naruči još i ručak ili popije bocu vina ili mineralnu vodu koja nije uključena u polupansionsku ponudu, hotel će na uslugu polupansiona obračunati 13% PDV-a, dok na ručak, vino i mineralnu vodu mora obračunati 25% PDV-a.

Prije primjene nove stope PDV-a od 25% poduzetnici trebaju obaviti i pripremne radnje. Za većinu poreznih obveznika to znači informatički pripremiti iskazivanje nove stope PDV-a na računu već od 1. siječnja 2017. godine. Propisi o PDV-u za trgovce na malo propisuju i obvezan popis zaliha dobara za koje se mijenja stopa PDV-a, a kako je 31. prosinca i krajnji datum kada se treba obaviti popis imovine i obveza – inventura, poduzetnici će iskoristiti podatke provedene popisom.

Ako se mijenjaju maloprodajne cijene i to treba informatički riješiti. Kod promjene cijene, i to za sve poduzetnike, postoji obveza izrade godišnjeg popisa, a propisana je Zakonom o računovodstvu kao i Općim poreznim zakonom.
Sukladno čl. 134. Zakona o PDV-u propisano je: Danom stupanja na snagu odredbi o promjeni stope PDV-a porezni obveznici dužni su popisati zalihe do¬bara za koja se mijenja stopa PDV-a. Nadalje, čl. 196. Pravilnika o PDV-u određeno je: „Porezni obveznici koji zalihe dobara iskazuju po prodajnim cijenama s uračunanim porezom, pri smanjenju, povećanju ili ukidanju PDV-a, obvezni su na dan početka primjene propisa kojim se povećava, smanjuje ili ukida PDV, obaviti popis dobara na zalihama i utvrditi cijene s uračunanim PDV-om po novim stopama PDV-a.“.
Poduzetnici koji u knjigovodstvu zalihe do¬bara iskazuju po prodajnim cijenama trebaju na početku primjene odredaba o promjeni porezne stope popisati zalihe dobara za koja se mijenja porezna stopa. Kako bi odredba o promjeni stope PDV-a trebala stupiti na snagu 1. siječnja 2017., popis je trebalo obaviti najkasnije do datuma primjene, odnosno do 31. prosinca 2016.

Trgovci na malo koji vode trgovačke evidencije o stanju robe (to može biti i knjiga popisa), a promijenili su maloprodajne cijene temeljem povećanja stope PDV-a s 13% na 25%, tu promjenu trebaju evidentirati i u evidenciji o stanju robe. To znači da zaduženje prodavaonice na dan stupanja na snagu nove stope PDV-a treba povećati za razliku koja proizlazi iz obračuna na temelju novih kalkulacija, a prema knjigovodstvenim evidencijama. Isto vrijedi i za obrnut slučaj, ako se prodaje roba za koju se stope PDV-a smanjuju, tada zaduženje prodavaonice treba smanjiti za razliku nastalu snižavanjem cijena (npr. dječjih auto sjedalica, odnosno sjemenskog i sadnog materijala ili gnojiva i zaštitnih poljoprivrednih sredstava).

Obrtnici trebaju zaračunani PDV za isporuku dobara i usluga, na temelju zaračunanih stopa (na izdanom računu), iskazati kao obvezu za PDV u poreznim evidencijama u visini upravo tih zaračunanih stopa PDV-a kada je račun naplaćen. Pritom u trenutku naplate ne dolazi do promjene porezne stope ako je od dana izdavanja računa do datuma naplate došlo do promjene porezne stope. Za izdane račune s datumom mjeseca prosinca, a na temelju isporučenih dobara i usluga najkasnije do 31. prosinca 2016., treba izdati račun sa stopom PDV-a od 13%. Za tako izdani račun naplaćen u bilo kojem obračunskom razdoblju stopa PDV-a je 13% jer je u čl. 37. st. 1. Zakona o PDV-u navedeno da se PDV obračunava po stopi koja je na snazi u trenutku nastanka oporezivog događaja. 

Moglo bi Vas zanimati