20. Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2017.

Molimo Vas da obratite pozornost na informaciju i materijale u prilogu vezane uz organizaciju sufinanciranog nastupa članova Hrvatske obrtničke komore na 20.  Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2017. godine koji će se održati od 04.-08.04.2017.  godine.

Kako bi se članovima Hrvatske obrtničke komore pružila prilika kvalitetno prezentirati svoje proizvode i usluge, uz što manje troškova nastupa, sufinanciranje nastupa je u 2017. godini podignuto na razinu 70% sufinanciranja standardno uređenog izložbenog prostora.

Obratite pozornost da je u prilogu prijava nastupa članova HOK-a napravljena posebno od prijave nastupa trgovačkih društava koja nisu članovi HOK-a radi razlike u sufinanciranoj cijeni nastupa.

Informacija o organizaciji i sufinanciranju nastupa članova Hrvatske obrtničke komore na 20. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2017, 04. – 08.04.2017.04. – 08.04.2017.

PRIJAVA NASTUPA ZA ČLANOVE HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE

PRIJAVA NASTUPA ZA TVRTKE KOJE NISU ČLANOVI HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE

Moglo bi Vas zanimati