20. Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2017.

Molimo Vas da obratite pozornost na informaciju i materijale u prilogu vezane uz organizaciju sufinanciranog nastupa članova Hrvatske obrtničke komore na 20.  Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2017. godine koji će se održati od 04.-08.04.2017.  godine.

Kako bi se članovima Hrvatske obrtničke komore pružila prilika kvalitetno prezentirati svoje proizvode i usluge, uz što manje troškova nastupa, sufinanciranje nastupa je u 2017. godini podignuto na razinu 70% sufinanciranja standardno uređenog izložbenog prostora.

Obratite pozornost da je u prilogu prijava nastupa članova HOK-a napravljena posebno od prijave nastupa trgovačkih društava koja nisu članovi HOK-a radi razlike u sufinanciranoj cijeni nastupa.

Informacija o organizaciji i sufinanciranju nastupa članova Hrvatske obrtničke komore na 20. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2017, 04. – 08.04.2017.04. – 08.04.2017.

PRIJAVA NASTUPA ZA ČLANOVE HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE

PRIJAVA NASTUPA ZA TVRTKE KOJE NISU ČLANOVI HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Moglo bi Vas zanimati