Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice

Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama broj 3/2017 od 11.01.2017. objavljena Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_123.html ).

Ovom izmjenom za godinu dana, tj. do 01.01.2018. je produljeno oslobođenje od plaćanja cijene obrtnice za novootvorene obrte.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Moglo bi Vas zanimati