Inicijativa za spašavanje i razvoj gospodarstva grada Vukovara

Živjeti u gradu Vukovaru čini se nije najpametnije. Grad koji je nekada imao gotovo pedeset tisuća stanovnika, a prema zadnjem popisu dvadeset osam tisuća,u njemu danas živi manje od osamnaest tisuća. To je logična posljedica mnogih čimbenika, a najznačajniji je gospodarska situacija.

                U proteklih gotovo dvadeset godina od mirne reintegracije nisu stvoreni uvjeti za osnivanje dovoljnog broja novih obrta i trgovačkih društava. Tijekom toga razdoblja radno sposobni građani potražili su poslove diljem lijepe naše, a jedan dio je otišao u inozemstvo sve po potrebi „trbuhom za kruhom“. Posljednja ekonomska  kriza dodatno je dovela u pitanje opstanak grada i njegovih žitelja. Broj obrta i trgovačkih društva se opasno smanjio jer nema posla ni na lokalnoj, regionalnoj ni nacionalnoj razini. Uslijedile su blokade, stečajevi, likvidacije. Mjere koje su do sada poduzimane nisu mogle doprinijeti sanaciji  ratnih razaranja i nastalih gospodarskih šteta.

Nužne su nove mjere koje će doprinijeti:

 • Ozdravljenju-očuvanju postojećih obrta i trgovačkih društava i zadržavanju postojećih djelatnika,
 • Širenju i razvoju postojećih obrta i trgovačkih društava kako bi bili sposobni za novo zapošljavanje i
 • Osnivanju novih obrta i trgovačkih društava koja neće bit orijentirana samo na lokalno i nacionalno tržište nego na tržište Europske unije, što će osigurati priljev novih stanovnika i poboljšanje uvjeta življenja u gradu Vukovaru koji titulu Grada nosi dulje od 800 godina. Nove mjere moraju pomoći ostvarenju naprijed navedenih ciljeva, pomoć mora biti usmjerena isključivo na obrte i trgovačka društva koja imaju sjedište u Vukovaru, čiji vlasnici žive u Vukovaru  i dijele sudbinu ovoga Grada. Iskustvo Borova je pokazalo da menadžeri koji žive u Osijeku ili Zagrebu, a dolaze na rad u Vukovar i ne vežu sudbinu svoje obitelji za mjesto rada,nisu najbolje rješenje. Borovo je i danas na razini od prije desetak godina.

                Mjere moraju biti konkretne i lišene zapreka temeljenih na „zakonima“ donesenim od bilo Republike Hrvatske ili Europske unije, jer Vukovar nije nerazvijeni Grad, Vukovar je Grad stradao u ratu do gotovo potpunog uništenja i mora imati poseban status. Tvrdnja kako nije moguće uraditi više nego je urađeno ne stoji. Primjera je mnogo:

–   mlrd. kuna držanog novca uloženo je u sanaciju banaka (ni jedna u Slavoniji )

–   mlrd. kuna državnog novca uloženo je u sanaciju brodogradnje

–   mlrd. kuna poreza i doprinosa je država otpisala raznim gospodarskim subjektima itd.

   Država kad hoće – onda može; navodimo pozitivan primjer tvrtke Spačva d.d. Vinkovci, gdje je Država otkupom parcele, koja istoj tvrtci nije trebala, pomogla opstanak velike tvrtke iz naše Županije, pa se pitamo zašto se isti model ne može primijeniti i u Vukovaru.

     Mogli bismo nabrajati u nedogled. Dakle, novca ima samo je potrebna politička volja da se novac pronađe i usmjeri prema gradu Vukovaru. Ovaj puta nećemo popustiti praznim obećanjima nego idemo do kraja. Upoznali smo i gradonačelnika Grada s našim zahtjevima i on je suglasan s predloženim. Grad je sa svoje strane također poduzeo odgovarajuće korake kako bi se promijenila situacija. Vjerujemo, Vlada Republike Hrvatske može i mora učiniti više kako bi Gradu uništenom u ratu za stvaranje samostalne i neovisne države Hrvatske, vratili gospodarski i društveni prosperitet.

   Veselimo se ulaganjima i subvencijama koja idu u ostale dijelove RH, ali se pitamo zašto Država ne učini dovoljno da i naša djeca ostanu u Vukovaru a ne da se rasele po svijetu.

                Mjerama se mora osigurati:

 • Jednokratna pomoć obrtima i trgovačkim društvima sa sjedištem u Vukovaru, čiji vlasnici i menadžeri žive u Gradu i dijele sudbinu Grada gdje rade,
 • Pomoći u deblokadi žiro računa obrta i trgovačkih društava koji su u gospodarskim poteškoćama,
 • Pomoći u pozitivnom okončanju pred stečajnih nagodbi i stečajeva kako se ne bi smanjivao postojeći broj poslovnih subjekata,
 • Otpis dijela duga po osnovu poreza prema državi,
 • Prolongiranje otplate kredita, smanjivanje kamata na postojeće kredite,
 • Olakšavanje dobivanja novih kredita s povoljnijim uvjetima nižom kamatnom stopom i  produžavanje počeka  za nove kredite i
 • Druge uvjete koji imaju za cilj podizanje ukupne gospodarske sposobnosti grada Vukovara.
 • Ovim i drugim mjerama moramo osigurati rast i razvoj gospodarstva, a to će biti osnova za zadržavanje, povratak i dolazak novih stanovnika i podizanje ukupnog životnog standarda stanovnika grada Vukovara.Pridružite se ovoj inicijativi, popunite obrazac u prvitku. Dodajte svoje probleme i predložite i druge mjere. Zajedno možemo i moramo pomoći gospodarstvu grada Vukovara. Popunjen anketni list dostavite u Udruženje obrtnika, HGK u Vukovaru ili hotel “Lav” (na recepciju).

U Vukovaru, 14. veljače 2017. god.

                                                                                                                                      

Privitak: Anketni list (word datoteka) 
               Anketni list (.pdf datoteka)

Moglo bi Vas zanimati