PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O REGISTRACIJI POLJOPRIVREDNIKA KOJI POSLUJU S HRANOM ZA ŽIVOTINJE

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na temelju članka 5., članka 94. stavka 6. i članka 97. podstavaka 1. i 2. te članka 98. stavka 6. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13) i članka 123. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) ministar poljoprivrede donio

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O REGISTRACIJI POLJOPRIVREDNIKA KOJI POSLUJU S HRANOM ZA ŽIVOTINJE

Pravilnik o izmjenama Pravilnika objavljen je su u Narodnim novinama broj 16/17, http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_02_16_387.html, a stupa na snagu 01.03.2017.

Moglo bi Vas zanimati