Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2017. do 2020. godine – e savjetovanje

Poštovani,

otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=4892

Tema savjetovanja je: Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Opis savjetovanja:

Nacionalnim programom zaštite potrošača za razdoblje od 2017. do 2020. godine predlažu se ciljevi i aktivnosti koji trebaju doprinijeti kvalitetnijem okruženju za potrošače u navedenom razdoblju. Definirane mjere temelje se na Izvješću o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2013. do 2016. godine, putem kojeg je izvršena analiza stvarnog stanja na području zaštite potrošača, kao i procjena je li došlo do napretka u sustavu zaštite potrošača u odnosu na prethodno razdoblje. Politika zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj u narednom četverogodišnjem razdoblju bit će usmjerena na daljnji razvoj standarda zaštite prava potrošača, a što podrazumijeva da zaštita potrošača u svim sektorskim politikama bude komplementarna i da osigurava visoke standarde zaštite potrošača, na način da se štite ekonomski interesi potrošača, omogućuje informiranost i educiranost potrošača, te osiguravaju jednostavne procedure za rješavanje potrošačkih pritužbi. Glavni cilj ovog Nacionalnog programa za razdoblje od 2017. do 2020. godine je osnažiti potrošača tako da postane aktivni sudionik na tržištu, te unaprijediti integraciju potrošačkih prava kroz sve sektorske politike.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.4.2017.

Moglo bi Vas zanimati