OBAVIJEST ZA MEDIJE

U cilju osiguravanja ravnopravne tržišne utakmice, Hrvatska obrtnička komora traži ocjenu ustavnosti Zakona o komunalnom gospodarstvu

Trgovačka društva za komunalne djelatnosti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, registriranjem i za druge, slobodne djelatnosti, stvaraju nelojalnu konkurenciju društvima u privatnom vlasništvu

Kako bi zaustavila nepoštenu tržišnu konkurenciju trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne samouprave u odnosu na ostale gospodarske subjekte, Hrvatska obrtnička komora (HOK), zatražila je ocjenu ustavnosti Zakona o komunalnom gospodarstvu. Komora se na ovaj način zalaže ravnopravan položaj svih subjekata na tržištu, kako se ne bi ugrožavala druga društva, među kojima su i članovi HOK-a, koji posluju isključivo prema uspostavljenim tržišnim uvjetima.

Naime, trenutačno se trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, osnovana radi obavljanja komunalne djelatnosti kao javne službe, istovremeno registriraju i za slobodne djelatnosti na tržištu koje nisu komunalne djelatnosti, što uzrokuje neravnopravan položaj svih sudionika na tržištu.

Takva trgovačka društva osigurana su kroz naplatu komunalnih usluga te imaju sve praktične, materijalne, financijske i pravne prednosti u obavljanju usluga u odnosu na društva ili fizičke osobe koja mu mogu konkurirati samo prema tržišnim uvjetima.

S takvim, povlaštenim položajem na tržištu, trgovačko društvo u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, koje je osnovano za obavljanje komunalnih djelatnosti, krši ustavno načelo jednakosti (članak 14. Ustava) te ujedno ustavnu zapovijed osiguranja jednakopravnog položaja na tržištu svim poduzetnicima ( članak 49. stavak 2. Ustava).

Izmjenama Zakona, za koje se HOK zalaže, trgovačkim bi se društvima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave omogućilo obavljanje isključivo komunalne djelatnosti. Time bi se spriječilo nelojalno tržišno natjecanje koje nastaje ulaskom javnih komunalnih službi u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na slobodno tržište.

Primjerice, komunalno društvo koje održava groblja i krematorije te obavlja ispraćaje i sahrane pokojnika, kao i ukop i kremiranje pokojnika kao komunalne djelatnosti, registrira se i za obavljanje pogrebničke djelatnosti koja je slobodna na tržištu. Pritom koristi svu infrastrukturu i javno pravni autoritet jedinice lokalne samouprave, kao i svoju financijsku prednost iz naplate komunalne usluge, takvim privilegiranim položajem diktira cijene pogrebničkih usluga, stavljajući se time u monopolistički položaj na tržištu. 

Br: 20-1687-1265-13-2017
Zagreb, 6. ožujka 2017.

Moglo bi Vas zanimati