Poziv vjerovnicima Agrokora na prijavu tražbina

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, poslovni broj St-1138/17, od 10. travnja 2017. otvoren je postupak izvanredne uprave nad dužnikom Agrokor koncern d.d. i njegovim povezanim i ovisnim društvima.

Vjerovnici su pozvani prijaviti svoje tražbine izvanrednom povjereniku u roku od 60 dana od objave Rješenja, a koji rok je počeo teći 10. travnja 2017. i traje do 09. lipnja 2017.

 

Tražbine je potrebno prijaviti ispunjavanjem obrasca 18. Prijava tražbine u stečajnom postupku.
Obrazac 18 i primjer ispunjenog predloška.
Obrazac je potrebno dostaviti u 2 primjerka. Obrascima priložite dokaz o postojanju svake pojedine tražbine.

Na omotnici je potrebno napisati:

AGROKOR koncern d.d.
Trg Dražena Petrovića 3
10000 ZAGREB

Također je na omotnici potrebno istaknuti:

„prijava – za izvanrednog povjerenika“ ukoliko se radi o prijavi tražbine, odnosno

„obavijest – za izvanrednog povjerenika“ ukoliko obavještavate izvanrednog povjerenika o svojim razlučnim ili izlučnim pravima.

Agrokor je zamolio vjerovnike da ga prije slanja prijava tražbina kontaktiraju kako bi se uskladili iznosi otvorenih potraživanja na dan 10. travnja 2017. Ovo nije zakonska obveza vjerovnika, već samo pomoć u procesu obrade zaprimljenih tražbina. Isto tako, ako imate potraživanja od više kompanija, zamoljeni ste napraviti zasebna usklađivanja i zasebne prijave tražbina za svaku od kompanija.

Za sve upite, upute i obavijesti vezano za prijave tražbina vjerovnika i za ostala pitanja, vjerovnici Agrokora d.d. Zagreb i svih njegovih ovisnih i povezanih društava te druge zainteresirane osobe, mogu se obratiti izvanrednom povjereniku na mail:

pravniposlovi@agrokor.hr

Moglo bi Vas zanimati