Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I 22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017), ministar poljoprivrede donio

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I 22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova

U Pravilniku o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova« (»Narodne novine«, broj 84/17), u članku 7. stavku 4. riječi: »članka 59. stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »članka 55. stavka 4.«.

U članku 8. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Potpora se dodjeljuje po korisniku, a najviši iznos koji se može ostvariti propisuje se Natječajem.«

Stavci 7. i 8. brišu se.

U članku 9. stavku 3. riječi: »stavaka 5. i 8.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 5. i 6.«.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 121, stupa na snagu 07.12.2017. a možete ga vidjeti OVDJE.

Preuzmite brošuru MJERA I.22. „DODANA VRIJEDNOST,KVALITETA  PROIZVODA I KORIŠTENJE NEŽELJENOG ULOVA“

Moglo bi Vas zanimati