PRAVILNIK O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Ministar poljoprivrede donio je Pravilnik o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koji stupa na snagu 17.10.2018. godine (NN 90/18). Pravilnikom se propisuje sadržaj obrazaca Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koji je sastavni dio ponude na javnom natječaju za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.