NAJNIŽI DNEVNI IZNOS PLAĆE SEZONSKOG RADNIKA U POLJOPRIVREDI

Ministar rada i mirovinskog sustava, uz suglasnost ministra financija, na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12 i 16/17) donio je Odluku o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2019. godinu.

Odluka je objavljena u Narodnim  novinama broj 116/18, a na snagu stupa 01.01.2019. godine.

 

Najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2019. godinu nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niži od 90,11 kuna.

Na iznos plaće odnosno iz iznosa plaće iz članka 1. ove Odluke, ne obračunavaju se i ne uplaćuju doprinosi za obvezna osiguranja po stopama prema posebnom propisu, jer su ista uplaćena unaprijed kupnjom vrijednosnog kupona.

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2019. godinu

Moglo bi Vas zanimati