ODLUKA VLADE RH O KVOTI DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA

Na temelju članka 74. Zakona o strancima (NN 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donijela Odluku o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019.

Odluka je objavljena u Narodnim novinama broj 116/18. od 21. prosinca 2018. a stupa na snagu 22.12.2018.

 

I.

Ukupna godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 65.100 dozvola.

II.

Godišnja kvota za produženje već izdanih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 15.000 dozvola.

III.

Godišnja kvota dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Repub­lici Hrvatskoj iznosi 41.810 dozvola, i to kako slijedi:

1.

GRADITELJSTVO

17.800 dozvola

2.

BRODOGRADNJA

1.410 dozvola

3.

TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

10.611 dozvola

4.

KULTURA

25 dozvola

5.

PROMET

2.314 dozvola

6.

ZDRAVSTVO

120 dozvola

7.

SOCIJALNA SKRB

460 dozvola

8.

PREHRAMBENA INDUSTRIJA

1.200 dozvola

9.

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

700 dozvola

10.

POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO

1.990 dozvola

11.

METALNA INDUSTRIJA

2.200 dozvola

12.

INFORMATIKA

180 dozvola

13.

EKONOMIJA I TRGOVINA

2.200 dozvola

14.

POŠTANSKE USLUGE

600 dozvola.

IV.

Uvažavajući stanje na tržištu rada, utvrđuje se godišnja kvota dozvola za sezonski rad koja iznosi 6.540 dozvola od kojih za sezonski rad u turizmu i ugostiteljstvu 5.000 dozvola, a u poljoprivredi i šumarstvu 1.540 dozvola.

V.

U okviru premještaja unutar društva utvrđuje se godišnja kvota dozvola za osobe premještene unutar društva koja iznosi 250 dozvola.

VI.

U okviru provedbe strateških investicijskih projekata utvrđuje se godišnja kvota dozvola za provedbu strateških investicijskih projekata koja iznosi 1.500 dozvola.

VII.

Tijelo nadležno za izdavanje dozvola strancima dostavit će, jednom u tri mjeseca, podatke o izdanim dozvolama Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, radi usporedbe s Pregledom potreba za zapošljavanje stranaca po djelatnostima i zanimanjima za 2019. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

Temeljem prikupljenih podataka o broju produženih i izdanih dozvola strancima, Hrvatski zavod za zapošljavanje dostavlja izvješće ministarstvu nadležnom za rad i tržište rada, jednom u tri mjeseca.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Odluka o utvrđivanju god kvote dozvola za zapošljav stranaca za kalend god 2019_NN_116_2018

Moglo bi Vas zanimati