Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 54/19) NN 54/2019

Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 118/18), ministar poljoprivrede donosi Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti, sadržaj, te način vođenja evidencije uporabe poljoprivrednog zemljišta.

 

Sadržaj ARKOD-a:

Osnovni podaci o ARKOD parceli su sljedeći:

– identifikacijski broj (ID) ARKOD parcele

– naziv poljoprivrednika iz Upisnika poljoprivrednika

– vrsta uporabe zemljišta s pripadajućom šifrom iz šifrarnika u Prilogu I ovoga Pravilnika

– naziv ARKOD parcele (domaće ime)

– površina ARKOD parcele

– koeficijent prihvatljivosti za pašnjake i krške pašnjake.

Osnovni atributni podaci o ARKOD parceli su sljedeći:

– prostorni podaci iz Priloga II ovoga Pravilnika

– područja s prirodnim ograničenjima

– obilježja krajobraza iz Priloga III ovoga Pravilnika

– okolišno-osjetljivi trajni travnjaci

– navodnjavanje.

Dostupnost ARKOD-podataka

Podaci o ARKOD parceli su javni i dostupni su na ARKOD pregledniku (www.arkod.hr).

Na ARKOD pregledniku nisu dostupni atributni podaci iz članka 3. stavka 2. podstavka 1. koji se odnose na minski sumnjiva područja.

Osnovna jedinica upisa u ARKOD je ARKOD parcela.

U ARKOD sustav se evidentiraju sve ARKOD parcele s površinom jednakom ili većom od 0,05 ha.

U ARKOD sustav evidentiraju se i parcele pod staklenicima/plastenicima, vinogradima i iskrčenim vinogradima s površinom jednakom ili većom od 0,005 ha.

ARKOD parcela isključuje sljedeće neprihvatljive elemente: nepoljoprivredne površine veće od 100 m², građevinske i infrastrukturne objekte te homogene cjeline dendrološke vegetacije i/ili stijene veće od 500 m² u slučaju pašnjaka i krških pašnjaka.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 06.06.2019. godine.

Moglo bi Vas zanimati