Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini (NN 49/19)

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18) ministar poljoprivrede donosi Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini.

 

OPĆE ODREDBE

Ovim se Pravilnikom propisuje detaljna provedba mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/15-04/323, urbroj: 50301-05/25-15-2, od 30. srpnja 2015. godine i Izmjenama i dopunom Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/17-04/486, urbroj: 50301-25/05-18-2, od 11. siječnja 2018. godine (u daljnjem tekstu: Program).

Mjere koje se provode tijekom odvijanja Programa su:

  1. Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa i
  2. Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina i uzgojnih tipova konja.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju:

– zaprima, kontrolira i obrađuje zahtjeve pravnih i fizičkih osoba koje sudjeluju u provedbi mjera i

– vrši isplate potpora u provedbi mjera.

ADMINISTRATIVNA KONTROLA I KONTROLA NA TERENU

Agencija za plaćanja provodi administrativnu obradu zahtjeva.

Zaprimljeni zahtjevi obrađuju se po redoslijedu zaprimanja, odnosno zaprimanja zatražene dopune i/ili obrazloženja.

Prilikom administrativne kontrole zahtjeva utvrđuje se pravovremenost, potpunost, udovoljavanje uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i iznos prihvatljivih troškova.

Agencija za plaćanja donosi:

– Odluku o odobrenju isplata korisnicima zahtjeva koji su udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika, koja sadrži i obavijest korisniku da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno članku 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 ili Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 i

– Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje prava na novčanu potporu podnositeljima koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

Na temelju Odluka o odobrenju isplate, Agencija za plaćanja isplaćuje novčana sredstva na žiro-račun korisnika

ZAVRŠNE ODREDBE

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2017., 2018., 2019. i 2020. godini (»Narodne novine« broj 6/18).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 06.06.2019. godine.

Moglo bi Vas zanimati