Otvoren je natječaj „Inovacije u S3 područjima“, KK.03.2.2.06

Predmet Poziva je ulaganje u provedbu novih rješenja – inovativnih proizvoda/usluga 1 MSP-ova u S3 područjima (zdravlje i kvaliteta života, energija i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost, hrana i bio ekonomija) putem ulaganja u inovacije procesa i/ili organizaciju poslovanja. Svrha Poziva je podržati ulaganje MSP-ova koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja. Ukupna raspoloživa sredstva u okviru Poziva iznose 634.000.000,00 HRK, za razdoblje 2014. – 2020. Raspoloživa sredstva po prijavitelju su u rasponu od 750.000,00 do 20.000.000,00 HRK.

 

Predviđeni intenzitet potpore:

A) Regionalne potpore za ulaganje – intenzitet regionalne potpore za ulaganje izračunava se u skladu s Kartom regionalnih potpora za Republiku Hrvatsku i Zaključkom Vlade RH od 24. travnja 2014. godine te iznosi:
a) 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća;
b) 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća;

B) Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja – intenzitet potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.

C) Potpore male vrijednosti (Program de minimis):

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 75% prihvatljivih troškova.

Inovacija koja rezultira proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu je proces uvođenja dobra ili usluge koje je novo ili znatno poboljšano s obzirom na karakteristike ili planiranu upotrebu. To uključuje značajna poboljšanja u tehničkim specifikacijama, komponentama i materijalima, ugrađenim softverom, korisničkoj prihvatljivosti ili drugim funkcionalnim značajkama. Tržište se u okviru ovog Poziva definira obzirom na geografski doseg kao globalno, međunarodno ili regionalno ili lokalno tržište. Zemljopisno područje novih tržišta stoga ovisi o vlastitom pogledu tvrtke na tržište rada pa time može uključivati i domaće i međunarodne tvrtke.

Prihvatljivi prijavitelji: prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prihvatljive aktivnosti: u skladu s predmetom Poziva prihvatljive su aktivnosti namijenjene ulaganju u materijalnu i nematerijalnu imovinu, pribavljanju patenata, troškova osoblja u svrhu uvođenja inovacije

procesa ili organizacije poslovanja nužnih za proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i  međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3). Komercijalizacija je dio inovacijskog procesa u kojem se inovacija uvodi u praktičnu upotrebu odnosno uvodi se u proizvodnju i plasira proizvod/usluga na tržište te ostvaruje proboj na željeno tržište.

Prihvatljive aktivnosti projekta moraju biti usmjerene na komercijalizaciju inovativnog proizvoda/usluge koji je novi za tržište, prvenstveno kroz aktivnosti koje se odnose na inovacije procesa i organizacije poslovanja. Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge).

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

  1. Inovacija organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga;
  2. Inovacija procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga;
  3. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2;
  4. Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis).

Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. i 4. ne mogu se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti „Inovacija organizacije poslovanja“ i/ili „Inovacija procesa“.

  1. Administrativni podaci: Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 15. srpnja 2019. godine u 11:00:00 sati. Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 15. studenog 2019. godine u 11:00:00 sati.

Moglo bi Vas zanimati