Objavljeni natječaji za izradu i nabavu promidžbenih materijala te uslugu organizacije događanja za promociju obrtničkih zanimanja

Objavljeni su natječaji za izradu i nabavu promidžbenih materijala te uslugu organizacije događanja za promociju obrtničkih zanimanja financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. kroz projekt „Promocija poduzetništva“.

Natječaji su dostupni na stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova pod poveznicama 

https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/promocija-poduzetni-tva-kk-03-1-2-24-0001/

https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/promocija-poduzetni-tva-kk-03-1-2-24-0001-2/

Kompletna natječajna dokumentacija dostupna je u prilogu.

 

Dokumentacija za 03-1-2-24-0001

Dokumentacija za nadmetanje
Obavijest o nabavi
Ponudbeni list
Troškovnik
Izjava o ispunjenju uvjeta sposobnosti
Izjava o nepostojanju razloga za isključenje

Dokumentacija za 03-1-2-24-0001-2

Dokumentacija za nadmetanje
Obavijest o nabavi
Ponudbeni list
Troškovnik
Izjava o ispunjenju uvjeta sposobnosti
Izjava o nepostojanju razloga za isključenje
Tehničke specifikacije

Moglo bi Vas zanimati