ODLUKA O MJERAMA ZAŠTITE ZA TAXI PRIJEVOZNIKE

Civilni stožer RH donio je mjere zaštite koju provode pružatelji usluge taxi prijevoza.

Pružatelji usluge taxi prijevoza obavezni su provoditi sljedeće mjere zaštite: 

  • provoditi čestu higijenu ruku dezinfekcijskim sredstvima koja sadrže 70% alkohola (na način da se protrljaju ruke ako nisu vidno prljave, odnosno ako su prljave oprati ih sapunom i vodom u trajanju od 20-ak sekundi, a zatim protrljati dezinfekcijskim sredstvom;
  • izbjegavati dodirivanje očiju, nosa, usta;
  • održavati distancu u svakodnevnom kontaktu.

Pružatelji usluge taxi prijevoza, od dana donošenja ove Odluke, obavezni su provoditi sljedeće secifične mjere zaštite:

  • održavati udaljenosti u socijalnom kontaktu na način da se klijent smjesti dijagonalno od vozača, i to na stražnje sjedalo iza suvozača; 
  • izbjegavati nezaštićeni kontakt s putnicima i njihovim stvarima (prtljagom), priikom rukovanja s prtljagom koristiti jednokratne PVC rukavice, zamoliti putnike da prekriju nosi i usta maramicom ukoliko kašlju;
  • tijekom voženje osigurati adekvatnu ventilaciju;
  • osigurati da u vozilu ima dovoljno papirnatih maramica, PVC rukvica te dezinfekcijskih sredstava;
  • osigurati da u vozilu ima dovoljno maramica za čišćenje površina u autmobilu kao i POS uređaja;
  • između klijenata raditi stanke od barem 15 minuta i tada ako vremenske prilike dopuštaju, provjetriti vozilo;
  • održavati higijenu svog neposrednog radnog prostora – vozačkog mjesta i kabine tako da povremeno prebrišu površine koje se često dotiču rukama sa sredstvom za dezinfekciju površina ili dezinfekcijskim maramicama.

Poslodavci su dužni obavijestiti i educirati zaposlenike o samoj bolesti i preporukama/ općim i specifičnim mjerama zaštite.

Poslodavci su dužni osigurati uvjete rada koji podrazumijevaju dostatne količine sapuna i jednokratnih ubrusa u sanitarnim čvorovima, redovito čišćenje prostora dezinfekcijskim sredstvima, te organizirati normalno funkcioniranje poslovnih procesa u prostorima tvrtke (kod većih taxi prijevoznika i u pozivnim centrima).

Pružatelji usluge taxi prijevoza dužni su mjere propisane ovom Odlukom imati istaknute na vidljivom mjestu u svojim vozilima kojima pružaju usluge.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

Moglo bi Vas zanimati