Mjere Grada Vukovara za pomoć građanima i poduzetnicima – OBRTNICIMA uslijed epidemije koronavirusa

  • Svi poslovni subjekti koji su zakupnici nekretnina u vlasništvu Grada Vukovara, a kojima je poslovna aktivnost obustavljena, ograničena ili smanjena sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, oslobađaju se obveze plaćanja zakupnine za zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vukovara i naknade za čišćenje zajedničkih dijelova zgrade, počevši od zakupnine i naknade za čišćenje za mjesec ožujak 2020. godine pa sve do ukidanja protuepidemijskih mjera obustave/ograničenja rada.
  • Od obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se obveznici koji obavljaju one djelatnosti čiji se rad obustavlja do daljnjega.
  • Interventno će se sufinancirati Socijalna samoposluge u iznosu 20.000,00 kn.
  • Usluge Dječjeg vrtića Vukovar 1 i Vukovar 2 za mjesec ožujak 2020. roditelji će plaćati 50 % mjesečnog iznosa, a za ostale mjesece u kojima djeca neće pohađati vrtić, roditelji će biti oslobođeni plaćanja vrtića. U suprotnome, roditelji bi bili dužni plaćati 40% cijene čuvanje mjesta u Dječjem vrtiću.
  • Obustavljaju se sve planirane kulturne, turističke i sportske manifestacije do ukidanja Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.
  • Upravni odjel za financije i nabavu neće poduzimati mjere prisilne naplate.
  • Plaćanje obveza paušalnog poreza oslobođene su djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu za 2020. godinu u gradu Vukovaru.
  • Obustavljaju se isplate udrugama kojima su odobrena financijska sredstva sukladno Programu javnih potreba u sportu te Programu javnih potreba u području društvenih djelatnosti.
  • Prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova za 2020. godinu može se podnijeti do 30. travnja 2020. godine.
  • Od obveze plaćanja zakupa javnih površina oslobađaju se svi zakupnici koji obavljaju djelatnosti čiji je rad privremeno obustavljen.

Moglo bi Vas zanimati