Mjere Grada Vukovara za pomoć građanima i poduzetnicima – OBRTNICIMA uslijed epidemije koronavirusa

  • Svi poslovni subjekti koji su zakupnici nekretnina u vlasništvu Grada Vukovara, a kojima je poslovna aktivnost obustavljena, ograničena ili smanjena sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, oslobađaju se obveze plaćanja zakupnine za zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vukovara i naknade za čišćenje zajedničkih dijelova zgrade, počevši od zakupnine i naknade za čišćenje za mjesec ožujak 2020. godine pa sve do ukidanja protuepidemijskih mjera obustave/ograničenja rada.
  • Od obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se obveznici koji obavljaju one djelatnosti čiji se rad obustavlja do daljnjega.
  • Interventno će se sufinancirati Socijalna samoposluge u iznosu 20.000,00 kn.
  • Usluge Dječjeg vrtića Vukovar 1 i Vukovar 2 za mjesec ožujak 2020. roditelji će plaćati 50 % mjesečnog iznosa, a za ostale mjesece u kojima djeca neće pohađati vrtić, roditelji će biti oslobođeni plaćanja vrtića. U suprotnome, roditelji bi bili dužni plaćati 40% cijene čuvanje mjesta u Dječjem vrtiću.
  • Obustavljaju se sve planirane kulturne, turističke i sportske manifestacije do ukidanja Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.
  • Upravni odjel za financije i nabavu neće poduzimati mjere prisilne naplate.
  • Plaćanje obveza paušalnog poreza oslobođene su djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu za 2020. godinu u gradu Vukovaru.
  • Obustavljaju se isplate udrugama kojima su odobrena financijska sredstva sukladno Programu javnih potreba u sportu te Programu javnih potreba u području društvenih djelatnosti.
  • Prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova za 2020. godinu može se podnijeti do 30. travnja 2020. godine.
  • Od obveze plaćanja zakupa javnih površina oslobađaju se svi zakupnici koji obavljaju djelatnosti čiji je rad privremeno obustavljen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Moglo bi Vas zanimati