IZMJENA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

Na snagu je stupila izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama, prema kojoj osoba kojoj ističe vozačka dozvola, za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, ne mora podnijeti zahtjev za produljenje roka važenja vozačke dozvole, a najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije.

Moglo bi Vas zanimati