ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O MJERAMA OGRANIČAVANJA DRUŠTVENIH OKUPLJANJA, RADA U TRGOVINI, USLUŽNIH DJELATNOSTI I ODRŽAVANJA SPORTSKIH I KULTURNIH DOGAĐANJA

U Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja u točki I riječi “u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke” brišu se.
Iz točke V dodaje se točka V a koja glasi: “Ova Odluka primjenjuje se do 04. svibnja 2020. godine”.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i obavit će se u narodnim novinama.https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Izmjena%20i%20dopuna%20Odluke%20o%20mjerama%20ograni%C4%8Davanja….pdf?fbclid=IwAR01SbVLStPuTbaAwuyZ0X_9TLfVdk0XTs-3o4my3QR4Wx9bj32uiQDubRQ

https://www.koronavirus.hr/odluka-o-mjerama-ogranicavanja-drustvenih-okupljanja-rada-u-trgovini-usluznih-djelatnosti-i-odrzavanja-sportskih-i-kulturnih-dogadjanja/180?fbclid=IwAR07z0TZ3qXz2tMEdQPc7tK68UdTY7b7Yki79P8CnJhAb4RtNEoeO8W5ddg

Moglo bi Vas zanimati