OBAVIJEST: Druga plaćena privremena obustava pridnenim povlačnim mrežama – koćama

Zbog pandemije COVID-19, u razdoblju od 16. svibnja 2020. godine u 00:00 sati do 15. lipnja 2020. godine u 24:00 sata bit će proglašena druga plaćena privremena obustava pridnenim povlačnim mrežama – koćama.  

Navedena privremena obustava ribolova provodit će se na čitavom moru Republike Hrvatske, no nije obvezna za sve ribare u segmentu ribolova pridnenom povlačnom mrežom – koćom. Točnije, oni koji žele sudjelovati moraju se držati svih uvjeta u Uredbi:
– plovilo mora biti vezano i ne smije se obavljati niti jedan oblik ribolova,
– u slučaju premještanja plovila mora se zatražiti odobrenje od Uprave ribarstva,
– članovi posade ne smiju obavljati bilo koju vrstu ribolova ili drugu djelatnost,
– plovilo mora biti autorizirano za koćarski ribolov i imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom zadnje dvije kalendarske godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu.

Ribari koji ne žele sudjelovati u privremenoj obustavi, mogu i dalje obavljati ribolov, no neće moći ostvariti financijsku potporu.

Slijedom navedenog, a u svrhu obavljanja kontrole na terenu, iz Uprave ribarstva mole sve zainteresirane korisnike koji žele sudjelovati u privremenoj obustavi da do 16. svibnja 2020. godine dostave obavijest na e-mail: eufondovi.ribarstvo@mps.hrPravilnik o provedbi ove mjere je u postupku objave, a o istoj ćemo vas pravovremeno obavijestiti.

Moglo bi Vas zanimati