Objavljena nova odluka Stožera CZ RH i Preporuke za obavljanje djelatnosti pripreme i posluživanja hrane (catering) tijekom epidemije COVID-19

Stožer CZ RH objavio je:
Odluku o privremenom uređivanju rada i ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga

 • Odlukom pravne ili fizičke osobe koje upravljaju ugostiteljskim objektima, pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva obvezni su organizirati rad u skladu s općim i posebnim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje su objavljene na njihovim mrežnim stranicama te osigurati da se njihovi zaposlenici i gosti pridržavaju utvrđenih epidemioloških mjera.
 • ugostiteljski objekti mogu raditi od 6,00 do 24,00 sata.
 • navedeno radno vrijeme odnosi se i na pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, osim za usluge smještaja.
 • navedeno radno vrijeme ne odnosi se na ugostiteljske objekte iz skupina “Hoteli”, “Kampovi” i “Ostali ugostiteljski objekti za smještaj”, osim za ugostiteljske objekte drugih skupina koji rade u njihovom sastavu.
 • na prijedlog županijskog stožera civilne zaštite radno vrijeme ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga može se, za područje pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, dodatno ograničiti.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je:
Preporuke za obavljanje djelatnosti pripreme i posluživanja hrane (catering) tijekom epidemije COVID-19

 • Za sve djelatnike i posjetitelje na vidljivom je mjestu potrebno postaviti obavijesti o potrebi pridržavanja općih higijenskih mjera i mjera fizičke udaljenosti te nošenju maski za lice ili medicinskih maski u objektu. Na ulazu u objekt i drugdje na vidnom mjestu u objektu mora biti istaknuta obavijest o maksimalnom dopuštenom broju gostiju koji se smiju nalaziti unutar objekta.
 • Svima treba stalno biti na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70% ili drugo dezinfekcijsko sredstvo prikladno za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem) uz istaknutu obavijest o potrebi dezinfekcije ruku prilikom dolaska i tijekom boravka u katering objektu.
 • Na mjestima predviđenima za održavanje događaja, priredbe ili manifestacije treba osigurati prostor od najmanje 4m2 korisne površine po osobi. Broj osoba pritom uključuje organizatore, sudionike i ostalo osoblje koje sudjeluje u organizaciji događaja.
 • Prilikom naručivanja mora se poštovati fizički razmak od najmanje 1,5 m između gostiju koji čekaju u redu. Za šankom je moguće naručiti i preuzeti hranu ili napitak bez zadržavanja, odnosno nije dopušteno zadržavanje za šankom
 • Određuje se jedan zaposlenik koji poslužuje unaprijed točno određeni broje stolova kako bi se što više smanjili miješanje zaposlenika i gostiju.
 • Ograničenje broja posjetitelja može se postići na način da se na raspolaganje stavi onaj broj stolova koji je moguće postaviti tako da su stolovi međusobno udaljeni najmanje 3 m, a za svakog gosta u prostoru treba biti osigurano 4 m2 površine prostora. Ulazak gostiju regulira se na način da sljedeći posjetitelj ili skupina posjetitelja može ući tek kad prethodna skupina posjetitelja napusti prostor objekta. Fizički razmak između pojedinih grupa posjetitelja mora biti najmanje 1,5 m. za stolovima mogu sjediti organizirane skupine gostiju pri čemu među pojedinim skupinama gostiju u objektu razmak mora biti najmanje 1,5 m. Primjerice, članovi jedne obitelji sjede udaljeni 1,5 m od druge skupine gostiju, čak i ako se radi o dugačkim stolovima koji su namijenjeni za sjedenje više osoba.
 • Okupljanja bilo koje vrste i sadržaja, koja uključuju više od 50 sudionika, moraju imati COVID-redara na svakih 50 okupljenih osoba. Svi sudionici moraju biti upoznati s mjerama prevencije za pojedini događaj. Za organizaciju okupljanja u skladu s mjerama kao i ishođenje svih potrebnih odobrenja odgovoran je organizator, a za provedbu uputa zaduženi su COVID-redati koje je dužan educirati i opremiti organizator skupa.
 • Nema stajaćih mjesta niti visokih stolova ako se za visokim stolovima omogućuj jedino stajanje gostiju oko stola. Za šankom (barsko posluživanje pića) postoje samo sjedeća mjesta i stajanje je zabranjeno, a objekti moraju imati dostupne visoke stolice za sjedenje razmaknute 1,5 metar jedna od druge.
 • Gosti su dužni unaprijed online rezervirati mjesto u ugostiteljskom objektu. Pružatelj usluge više ne nudi rezervacije nakon što su popunjena sva mjesta u objektu predviđena za boravak gostiju, a potkivajući propisane mjere.
 • Preporučuje se vođenje evidencije sudionika i osoblja radi lakšeg praćenja kontakata u slučaju eventualne pojave zaraze virusom SARS-CoC-2 pri čemu će se prikupljati osnovni podaci: ime, prezime i broj telefona.

Odluka je dostupna OVDJE. Preporuke za obavljanje djelatnosti pripreme i posluživanja hrane (catering) tijekom epidemije COVID-19 dostupne su OVDJE.

(Izvor: HOK, HZJZ, koronavirus.hr)

Moglo bi Vas zanimati