Obveze “paušalista” na kraju poslovne godine – podsjetnik

Podsjećamo sve obrtnike koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu da je zakonski rok za predaju izvješća tj. obrasca PO-SD najkasnije do 15.01.2021. godine.

Obrazac PO-SD se podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave ili elektroničkim putem, ako su paušalisti korisnici sustava ePorezna.

Godišnje izvješće o paušalnom dohotku na obrascu PO-SD (OBRAZAC PO-SD) za 2020. godinu sastavlja se na temelju podataka iz knjige prometa (obrazac KPR) te plaćenih predujmova paušalnog poreza i to kvartalno tijekom poreznog razdoblja.

U poslovne primitke koji se iskazuju u PO-SD obrascu za 2020. godinu potrebno JE uključiti:

Primitke po osnovi državnih pomoći, poticaja i potpora. Ako ostvareni primici zajedno s primicima državnih pomoći, potpora i poticaja, prelaze svotu od 300.000,00 kn smatra se da su prestali uvjeti za paušalno oporezivanja dohotka.

U poslovne primitke koji se iskazuju u PO-SD obrascu za 2020. godinu NIJE potrebno uključiti:

Primljenu potporu za samozapošljavanje HZZ-a, koja se smatra neoporezivim primitkom, paušalisti nisu obvezni uključiti u obrazac PO-SD. Potporu je potrebno opravdati kopijom Ugovora potpore o samozapošljavanju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Potporu za očuvanje radnih mjesta HZZ-a –ako je obrtnik paušalist tijekom 2020. godine primio potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi očuvanja radnih mjesta, primljena se potpora NE evidentira u knjizi prometa, jer se ne smatra poslovnim primitkom.

Moglo bi Vas zanimati