HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA- ODLUKA O OBVEZNOM KOMORSKOM DOPRINOSU ZA JEDINSTVENI SUSTAV ORGANIZIRANOSTI OBRTA

Donesena je nova Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta, koja je stupila na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Izmjene se nalaze u pogledu:

-ČLANAK 15. Oslobođenje plaćanja komorskog doprinosa za obrtnike novo-otvorenih obrta od 2 GODINE primjenjuje se počevši od stupanja nove Odluke na snagu tj. od 1. siječnja 2021. godine. To uključuje sve one obrte koji su po prvi puta upisani u Obrtni registar nakon 1. siječnja 2021. godine, a dvije godine se računa od DATUMA POČETKA OBAVLJANJA OBRTA.

– ČLANCI 3. I 4. Početak i prestanka obveze plaćanja komorskog doprinosa su izmijenjenim odredbama direktno vezani uz podatke iz Obrtnog registra. Kod svih novih obrta nastanak obveze vezuje se upravo za datum početka obavljanja obrta, a ne više za dan upisa u Obrtni registar. Odluka: https://www.hok.hr/sites/default/files/page-docs/2021-01/Odluka%20o%20obveznom%20komorskom%20doprinosu%20za%20jedinstveni%20sustav%20organiziranosti%20obrta.pdf

Moglo bi Vas zanimati