Potpora za očuvanje radnih mjesta – Skraćivanje radnog vremena/čekanje na posao

Cilj mjere: Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla.

Predaja zahtjeva i prateće dokumentacije vrši se isključivo putem on line aplikacije na web adresi www.hzz.hr. Zavod zadržava pravo traženja dostave dokumentacije i na drugačiji način.

Ova predložena mjera ne bi trebala imati elemente/obilježja državne potpore, niti potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima.

Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je trošak plaće opravdani trošak, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere.

Poslodavci mogu koristiti mjeru ako su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO – a do zadnjeg dana u mjesecu koji prethodi mjesecu prijave.

Prilikom podnošenja zahtjeva poslodavac za potporu može navesti samo radnike koji su kod njega bili zaposleni na zadnji dan u mjesecu koji prethodi mjesecu prijave

Poslodavac ne može podnijeti zahtjev za korištenje potpore za radnike kojima teče otkazni rok.

Poslodavci koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora ne mogu koristiti mjeru.

Poslodavac je dužan plaću ili dio plaće za koju traži potporu iskazati u Obrascu JOPPD pod posebnom oznakom sukladno odredbama Pravilnika o porezu na dohodak.

Tvrtke u stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko, imaju zaposlene i podmiruju svoje obveze.

Udruge i ustanove koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti mjeru.

Kod poslodavca ili dijelovima poslodavca za čije se radnike privremeno skraćuje puno radno vrijeme, u mjesecima za koje se prima potpora, radno vrijeme ne može biti organizirano u nejednakom trajanju osim kada je to potrebno zbog procesa rada organiziranog u smjenama i ne može se naložiti prekovremeni rad.

Poslodavac za vrijeme korištenja Potpore ne smije:

određivati prekovremeni rad radnicima za koje je dodijeljena potpora

zapošljavati radnike na radna mjesta koja mogu obavljati radnici za koje koristi potporu;

koristiti rad ustupljenih radnika odnosno povremeni rad učenika ili studenata;

ugovoriti ili naložiti rad na izdvojenom mjestu rada (rad na daljinu) radnicima za koje je dodijeljena potpora

Više na: https://mjera-orm.hzz.hr/skracivanje-radnog-vremena-2021/

Moglo bi Vas zanimati